Повернутись до журналу2018 рiк №5

Технології руйнування конфесійної ідентичності

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Арістова Алла
Стор.:
44-51
УДК:
316.347+316.48](477.62)
Бібліографічний опис:
Арістова, А. (2018) Технології руйнування конфесійної ідентичності. Народна творчість та етнологія, 4 (374), 44–51.

Автор

АРІСТОВА АЛЛА

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету. Коло наукових зацікавлень: релігієзнавство; соціологія релігії; конфліктологія.

 

Технології руйнування конфесійної ідентичності

 

Анотація

У статті розглянуто процеси цілеспрямованого руйнування релігійних та конфесійних ідентичностей як різновид сучасних соціальних технологій. Авторка виходить з того, що провідними геополітичними технологіями в глобальному світі стають технології творення й перетворення соціальних суб’єктів, формування / деформування їх ідентичності (цивілізаційної, соцієтальної, національної, релігійної тощо) та маніпуляції ними.

У цій оптиці технології руйнування конфесійної ідентичності постають як комплекс дій, ресурсів, засобів, впливів з метою зумисної деструкції існуючої конфесійної ідентичності індивідів і спільнот та заміни її інакшою (іншоконфесійною, іншорелігійною або нерелігійною) ідентичністю.

За суб’єктом застосування відповідних технологій авторка виділяє: 1) релігійні технології, суб’єктом застосування яких стає певна релігійна інституція (наприклад, домінуюча конфесія, церква), релігійна організація, релігійна група (громада, спільнота), або вірянин; 2) державно-репресивнітехнології, суб’єктом яких є держава, її органи, інститути, уповноважені особи (такі технології є репресивними, бо передбачають якщо не руйнування небажаної конфесійної ідентичності, то маргіналізацію, ізоляцію чи витіснення її носіїв, зумисне спотворення історичної пам’яті і переривання культурної спадкоємності); 3) кластерні технології, суб’єктом яких є взаємопов’язані, соціально-мережеві структури різного типу: політично-опозиційні угрупування, воєнізовані формування, громадські організації, культурно-просвітницькі кола, наукові та білянаукові асоціації тощо; 4) медіа-технології, що втілюють інформаційно-сугестивний уплив множинних суб’єктів медіапростору. Показано, що технології руйнування релігійної (конфесійної) ідентичності можуть мати принципово різну мету: від політичної та ідеологічної експансії до прискорення культурної асиміляції меншин чи повернення до автентичної традиції після тривалого часу її забуття чи дискримінації.

Своєю чергою серед широкого кола релігійних технологій вирізнено: місіонерські, прозелітичні, вербувальні; означена їх специфіка і наслідки.

Показано, що технології руйнування конфесійної ідентичності стають вагомою складовою сучасних гібридних воєн і викликом для національної безпеки; наведені приклади їх застосування в гібридній агресії проти України.

 

Ключові слова

соціальні технології, руйнування ідентичності, релігійна ідентичність, накинута ідентичність.

 

Список використаних джерел

  1. Кара-Мурза С. Краткий курс манипуляции сознанием. URL : https://www.e-reading.club/book.php?book=127620.
  2. Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки метадисциплінаного дослідження). Київ : Знання України, 2013. 415 с.
  3. Ремарчук В. Н. «Социальные технологии» как инструмент разрушения современной государственности. URL : http://nic-pnb.ru/analytics/sotsialnye-tehnologii-kak-instrument-razrusheniya/.
  4. «Русский мир» Кирила не для України. Збірка наукових статей / за ред. проф. А. Колодного. Київ : УАР, 2014. 343 с.
  5. Світова гібридна війна: український фронт український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків Фоліо, 2017. 496 с.
  6. Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016. URL : http://www.pewforum.org/2018/06/21/global-uptick-in-government-restrictions-on religion-in-2016/?utm_source.
  7. KingstonL. The Destruction of Identity: Cultural Genocide and Indigenous Peoples.URL :https://www.researchgate.net/publication/273160133_The_Destruction_of_Idеntity_Cultural_Genocide_and_Indigenous_Peoples.
  8. The destruction of cultural and religious sites: a violation of human rights. URL : https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DestructionShrines.aspx.