Повернутись до журналу2018 рiк №5

Місце традиційного житла в сучасному світі

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Ярова Аліна
Стор.:
75-80
УДК:
728.6“312”
Бібліографічний опис:
Ярова, А. (2018) Місце традиційного житла в сучасному світі. Народна творчість та етнологія, 4 (374), 75–80.

Автор

Ярова Аліна

кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Місце традиційного житла в сучасному світі

 

Анотація

Традиційне житло, унаслідок різних чинників, поступово зникає з побуту і переміщується в заповідники. Та чи може консервація споруди та перенесення її до охоронної території вирішити питання збереження традиційного житла для майбутніх поколінь?

Вирване з контексту житло не настільки репрезентативне, як хата, що продовжує функціонувати як житлова будівля, утім, музеєфікація дозволяє захистити її від руйнації. Деякі фактори, що негативно впливають на збереження традиційної архітектури в селах, криються в особливості самого житла – природні матеріали (дерево, глина, очерет, солома), з яких переважно побудовані українські житла, швидко руйнуються, а нескладне планування старих хат є неактуальним для людини ХХІ ст. Більшість традиційних жител знаходяться в селах, які в свою чергу зникають унаслідок урбанізації.

Окрім музеєфікації, у світі поширена практика захисту традиційних архітектурних споруд, яка, на жаль, в Україні розвинена слабко. Так наприклад, житла простих людей майже не охороняються, бо їм рідше надається статус пам’ятки, особливо в сільській місцевості, на відміну від культових споруд чи садиб видатних діячів. Цю ситуацію може змінити підтримка власників старовинних жител державою, як це практикується в деяких європейських країнах.

 

Ключові слова

скансен, житло, архітектура, музей, традиції, культура.

 

Список використаних джерел

  1. Водяник Л. Ю. Скансени України: географія та туристсько-рекреаційне значення. Географія та туризм. 2012. Вип. 19. С. 149–155. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_19_25.
  2. Гошко Р. Развитие традиционной застройки сельских поселений Украинского Полесья (вторая половина ХІХ – ХХ вв.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Минск, 1988. 22 с.
  3. Косміна Т. Народна архітектура сільських житлових комплексів. Українська етнологія : навч. посібник / за ред. проф. В. Борисенко. Київ : Либідь, 2007. С. 139–157.
  4. Макарчук С. Історико-етнографічні райони України : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
  5. Пономарьов А. Українська минувшина : [ілюстрований етнографічний довідник]. 2‑ге вид. Київ : Либідь, 1994. 256 с.
  6. Українське народознавство : навч. посібник / за ред. С. Павлюка, Г. Горинь, Р. Кирчіва. Львів : Фенікс, 1994. 608 с.
  7. Шлепакова Т. Л. Скансени України як перспективні об’єкти музейного туризму та осередки збереження етнобуття в умовах глобалізації. ДЗК. 2013. Вип. 5/6. URL: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2013/muzei_prostoneba.Pdf.