Повернутись до журналу2018 рiк №6

Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Стасюк Олеся
Стор.:
28-39
УДК:
303.4-027.63:94(477):341.485“1932/1933”
Бібліографічний опис:
Стасюк, О. (2018) Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками. Народна творчість та етнологія, 5 (375), 28–39.

Автор

Стасюк Олеся

кандидат історичних наук, генеральний директор Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»

 

Переваги та недоліки висвітлення теми Голодомору зарубіжними дослідниками

 

Анотація

У статті розглянуто книгу «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» Енн Епплбом та вказано на основні позитивні й негативні аспекти цієї праці. Попри cхвальні відгуки на видання від українських і світових дослідників, у ньому виявлено фактологічні й термінологічні помилки. Також названо основні прийоми, до яких вдається авторка книги для заперечення геноцидного характеру Голодомору. Це, зокрема, нерозуміння ширшого історичного контексту, наведення поодиноких фактів для широких узагальнень, довільне викладення порядку подій, використання недостовірних джерел і водночас відсутність посилань на окремі важливі наукові праці з цієї теми тощо. Окремо виділено взаємно суперечливі твердження, що їх допускає авторка. Наголошено також на «відлунні авторитету», яке спотворює сприйняття книги українськими науковцями, оскільки перешкоджає неупередженому її оцінюванню.

Утім, позитивна роль «Червоного голоду» полягає в приверненні уваги закордонної спільноти до теми Голодомору 1932–1933 років.

 

Ключові слова

Голодомор 1932–1933 років, геноцид, репресії, маніпуляція, масові виступи, розкуркулення.

 

Список використаних джерел

 1. Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 / упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Інститут національної пам’яті ; Служба безпеки України. Київ, 2014. 560 с.
 2. Епплбом Е. Червоний голод. Війна Сталіна проти України. Київ : HREC PRESS, 2018. 440 c.
 3. Кульчицький С. [Рецензія]: Епплбом Е. Червоний голод. Сталінська війна з Україною. Український історичний журнал. 2018. № 1. С. 184–204.
 4. Лауреатка Пулітцерівської премії розповіла правду про Голодомор в Україні. СвітUa. URL: http://svitua.com.ua/news/201709/5007-laureatkapulitcerivskoyi-premiyi-rozpovila-pravdu.
 5. Лукас Е. Роздратування голодом. Український тиждень. 2017. № 35. 31 серпня. URL : http://tyzhden.ua/Columns/50/199099.
 6. Марочко В. Голодомор-геноцид: заперечення пулітцерівськими лауреатами. Дзеркало тижня. 2018. № 24–25. URL: https://dt.ua/HISTORY/golodomor-genocid-zaperechennya-pulitcerivskimilaureatami-281327_.html.
 7. Порошенко закликає перекласти й видати в Україні книгу польсько-американської журналістки про «червоний голод». Детектор Медіа. 2018. URL : https://detector.media/ infospace/article/132306/2017-11-26-poroshenkozaklikae-pereklasti-i-vidati-v-ukraini-knigu-polskoamerikanskoi-zhurnalistki-pro-chervonii-golod/.
 8. Сербин Р. Недоліки і шкідливість монографії «Червоний голод» Енн Епплбом? Меморіал жертв Голодомору. URL : http://memorialholodomor. org.ua/news/nedoliky-i-shkidlyvist-monografiyichervonyj-golod-enn-epplbom-roman-serbyn/.
 9. Сергійчук В. Як наші люди «допомогли » пулітцерівському лауреату. Голос України. 2018. від 07.07. URL: http://www.golos.com.ua/ article/304940.
 10. Figes Orlando. Famine or genocide? [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine. By Anne Applebaum [Electronic resource]. The DailyTelegraph. 2017. 16 September.
 11. Finkelstein Daniel. [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum [Electronic resource]. The Times. 2017. 2September.
 12. Matthews Owen. Stalin was fully committed to using hunger as a weapon of mass destruction. [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum [Electronic resource]. TheSpectator. 2017. 23September.
 13. Montefiore Simon Sebag. [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum [Electronic resource]. Evening Standart. 2017. 31August.
 14. Rayfield D. Emptying the bread Basket [Electronic resource]. Literary Review. 2018. №457. URL: https://literaryreview.co.uk/emptying-thebread-basket. Review on the book: Applebaum E. Red Famine. Stalin`s war on Ukraine / Anne Appleboum. London : Penguin Books Ltd, 2017. 496 p.
 15. Red Famine by Anne Applebaum– enemies of the people [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum [Electronic resource]. Financial Times. 2017. 15September.
 16. Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum– Review. [Electronic resource]. TheJewish Chronicle. 2017.
 17. Rule by Starvation. [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum [Electronic resource]. Wall Street Journal. 2017. 6October.
 18. Stalin’s famine, a war on Ukraine. [Review]: Red Famine: Stalin’s War on Ukraine by Anne Applebaum [Electronic resource]. The Economist. 2017.