Повернутись до журналу2018 рiк №6

Просторова історія: українська перспектива

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Єкельчик Сергій
Стор.:
59-65
УДК:
94(100+477)
Бібліографічний опис:
Єкельчик, С. (2018) Просторова історія: українська перспектива. Народна творчість та етнологія, 5 (375), 59–65.

Автор

Єкельчик Сергій

професор історії славістики Університету Вікторії, голова Асоціації україністів Канади.

 

Просторова історія: українська перспектива

 

Анотація

У статті обговорюється розвиток просторового підходу в українській історіографії, починаючи з 1920‑х років, та його відродження у 2000‑х, що ґрунтується на сучасній західній теоретичній літературі й технології геопозиціонування. Автор доводить, що поважна традиція регіональних студій та сучасне зацікавлення урбаністикою живлять розвиток просторової історії в Україні, а також пропонує можливі напрями майбутніх досліджень у цій ділянці.

 

Ключові слова

просторова історія, Україна, регіональні студії, урбаністика, геопозиціонування.

 

Список використаних джерел

 1. Бетлій О. Історик на позовах із простором, або Чи можлива синхронізована історія. Український гуманітарний огляд. 2012. Вип. 16–17. С. 132–151.
 2. Верменич Я. Просторове моделювання історії: зміна парадигм. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. Т. 1. С. 16–53.
 3. Гладкий Ю. Гуманитарная география как научное знание. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 544 с.
 4. Голодомор: нові дані ведуть до нових відкриттів і знахідок / Harvard Ukrainian Research Institute. URL: https://www.huri.harvard.edu/news/ news-from-huri/345-holodomor-new-insights-in-ukr. html.
 5. Грушевський М. Степ і море в історії України: кілька слів щодо пляну і перспектив сього досліду. Український історик. 1991–1992. № 3–4. С. 54–68.
 6. Дослідницькі проекти / Центр міської історії Центрально-Східної Європи. URL : http://www.lvivcenter.org/uk/researchprojects.
 7. Драгоманов М. Австро-руські спомини. Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. Київ : Наукова думка, 1970. Т. 2. С. 151–288.
 8. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Москва : ОГИЗ, 1946. 352 с.
 9. Котенко А. Повернення простору. Український гуманітарний огляд. 2010. Вип. 15. С. 45–60.
 10. Котенко А. Space Oddity. Український гуманітарний огляд. 2013. Вип. 18. С. 172–176.
 11. Місто: історія, культура, суспільство. Е журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2016. № 1. 242 с. URL : http://mics.org.ua/?p=41.
 12. Олейников М. Саур-Могила. Путеводитель. Донецк : Донбасс, 1976. 32 с.
 13. Парнікоза І. Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – погляд крізь віки. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/ Islands.html.
 14. Проект «МАПА – цифровий атлас України» – вікно у новітню історію України/ Harvard Ukrainian Research Institute. URL: https://www.huri.harvard. edu/news/news-from-huri/294-mapa-in-ukr.html.
 15. Спільне. 2010. №2: Трансформації міського простору. URL : https://commons.com.ua/uk/ zhurnal-spilne-2transformatsiyi.
 16. Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. Київ: Інститут історії України НАН України, 2014. Т. 1. 378 с.
 17. Швайба Н. Комісія Полудневої України ВУАН (1926–1930рр.). Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім.М. С. Грушевського НАН України. 2006. Т. 12. С. 328–338.
 18. Яковенко Н. «Погреб тілу моєму вибираю с предки моєми»: місця поховань волинських князів у XV – середині XVІІ століть. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. Вип. 20. С. 784–808.
 19. The Book of Kyiv. Київська книжка / пер. з укр. та англ. ; за ред. К.Міщенко. Київ: Медуза, 2015. 376 с.
 20. Kotenko A. The Ukrainian Project in Search of National Space, 1861–1914: Ph. D. dissertation. Budapest: Central European University, 2013. 396 p.
 21. Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991. 454p.
 22. Plokhy S. Ukraine and Russia: Representations of the Past. Toronto: University of Toronto Press, 2008. 391p.
 23. Schlögel K. Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. München: Carl Hanser, 2003. 464S.
 24. Soja E. W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989. 266p.
 25. Wilson Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven: Yale University Press, 2000. 380p.
 26. Yekelchyk S. Bridging the Past and the Future: Ukrainian History Writing since Independence. Canadian Slavonic Papers. 2011. Vol. 53. № 2–4. P. 559–573.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ