Повернутись до журналу2018 рiк №6

Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам'яті

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Колодій Христина
Стор.:
80-86
УДК:
316.66(=161.2)
Бібліографічний опис:
Колодій, Х. (2018) Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам’яті. Народна творчість та етнологія, 5 (375), 80–86.

Автор

Колодій Христина

диспетчер деканату філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувач

 

Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам’яті

 

Анотація

У статті досліджено феномен імпринтингу як системного механізму становлення, трансляції національно-культурної пам’яті та конструювання нової української ідентичності. Розглянуто амбівалентний характер імпринтингу, можливості його конструктивного й деструктивного застосування як інструмента гуманітарних технологій. Обґрунтовано конструктивні концепти «культура безпеки» та «безпека культури» як стратегії збереження національно-культурної пам’яті й ідентичності.

 

Ключові слова

феномен, імпринтинг, індентичність, культура безпеки.

 

Список використаних джерел

  1. Берснев П. Лабиринты ума. Санкт-Петербург : Амфора, 2008. 462 с.
  2. Дзюбишина-Мельник Н. Поняття «рідна мова» в контексті сучасних реалій [Текст]. П’ятий міжнародний з’їзд українців. Доповіді та повідомлення. Чернівці, 2002. С. 155–158.
  3. Донченко Е. А. Социетальная психика. Киев : Наукова думка, 1994. 208 с.
  4. Донченко Е. А. Фрактальная психология. Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни. Киев : Знання, 2005. 326 с.
  5. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ : ПАРАПАН, 2003. 240 с.
  6. Панкин С. Ф. Религиозная антропология : конспект лекций. Москва : Флинта, 2006. 200 с.
  7. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. Дрогобич : Відродження, 1997. 239 с.
  8. Стародубцева Л. В. Мнемозина и Лета. Память и забвение в истории культуры : монография. Харьков : ХГАК, 2003. 696 с.
  9. Уилсон Р. А. Психология эволюции. Киев, 1998. 304 с.