Повернутись до журналу2018 рiк №6

Історіограф української фольклористики Кубані (до роковин смерті Віктора Кириловича Чумаченка)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Іваннікова Людмила
Стор.:
87-102
УДК:
908(470.62=161.2)
Бібліографічний опис:
Іваннікова, Л. (2018) Історіограф української фольклористики Кубані (до роковин смерті Віктора Кириловича Чумаченка). Народна творчість та етнологія, 5 (375), 87–102.

Автор

Іваннікова Людмила

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Історіограф української фольклористики Кубані (до роковин смерті Віктора Кириловича Чумаченка)

 

Анотація

У статті йдеться про науковий доробок видатного вченого нашого часу, кубанського україніста Віктора Чумаченка. Авторка зосереджує увагу на публікаціях, які стосуються історії української фольклористики та етнографії. Це статті, присвячені фольклористичній діяльності відомих і невідомих в Україні вчених, які працювали на теренах Воронежчини та Кубані. В. Чумаченко не лише дослідив їхні біографії, взаємини із сучасниками, а й уперше опублікував важливі архівні документи: листування, автобіографії, спогади, фольклорні записи. Авторка вважає праці В. Чумаченка цінним внеском в історію як регіональної, так і всієї української фольклористичної науки.

 

Ключові слова

історія фольклористики, історіографія, регіональні дослідження фольклору.

 

Список використаних джерел

 1. Бурбела В. А., Чумаченко В. К. Вопросы идентичности кубанцев и проблемы регионального книговедения в письмах М. А. Дикарева к А. М. Ла-

заревскому. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003 год. Дикаревские чтения (10). Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 18–35.

 1. В. К. Чумаченко в воспоминаниях друзей и коллег. Наследие веков. 2017. № 4. С. 107–114.
 2. Іваннікова Л. В. Він любив Україну і був її найвірнішим сином. Слово і час. 2018. № 6. С. 89–93.
 3. Іваннікова Л. В. Яким Бігдай – збирач, видавець і популяризатор пісень Чорноморських козаків. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2014. № 2. С. 98–112.
 4. Покажчик публікацій Віктора Чумаченка з українознавства (до 50‑річчя від дня народження). Пам’ятки України. Науковий часопис. 2005. № 3–4. С. ІІ–ХІІІ. (Додаток).
 5. Слуцький А. І. Віктор Кирилович Чумаченко, якого я знаю давно. Вісник Товариства української культури Кубані. 2006. № 2 (47). С. 5–6.
 6. Стрижак О. Надбання українознавців Кубані (збірка матеріалів з української літератури і фольклору («Козак Мамай»). Народна творчість та етнографія. 2000. № 1. С. 136–140.
 7. Трут В. П. Весомый научный вклад. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003 год. Дикаревские чтения (10). Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 192–195.
 8. Федорук О. О. Сучасна україніка на Кубані. Анотований огляд публікацій. Пам’ятки України. Науковий часопис. 2005. № 3–4. С. 203–221.
 9. Чумаченко В. К. «Пам’яті сього незвичайно енергійного та симпатичного чоловіка» (до 150-річчя від дня народження М. О. Дикарєва). Народна творчість та етнографія. 2004. № 4. С. 21–27.
 10. Чумаченко В. К. М. Дикарев и П. Кулиш: К истории отношений. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003 год. Дикаревские чтения (10) / науч. ред., сост. М. В. Семенцов. Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 3–14.
 11. Чумаченко В. К. Письма А. Пивня М. Дикареву как источник по истории кубанской этнографии и регионального книжного дела. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2002 год. Дикаревские чтения (9) / науч. ред. и сост. М. В. Семенцов. Краснодар : Крайбибколлектор, 2003. С. 3–11.
 12. Чумаченко В. К. Проблемы развития южнорусской этнографии в переписке М. А. Дикарева и М. Ф. Комарова. Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003 год. Дикаревские чтения (10). Краснодар : Мир Кубани, 2004. С. 3–17.