Повернутись до журналу2018 рiк №6

Білоруси на теренах Степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017-2018 років)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Боса Любов
Стор.:
103-112
УДК:
39(477.62/.64=161.3):001.891.3“2017/2018”
Бібліографічний опис:
Боса, Л. (2018) Білоруси на теренах степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017–2018 років). Народна творчість та етнологія, 5 (375), 103–112.

Автор

Боса Любов

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Білоруси на теренах Степової України: особливості культурної адаптації та збереження ідентичності (за польовими матеріалами 2017–2018 років)

 

Анотація

У статті йдеться про особливості «життєвого світу» і нащадків білоруських переселенців зі Смоленщини на Півдні України. Через родинні перекази, особисті документи відтворено форми і способи адаптації мігрантів на новому місці та сучасні стратегії збереження культурної ідентичності. Крім того, здійснено спробу розкрити специфіку етнокультурної взаємодії і самоорганізації населення на цих теренах. Наголошено, що традиційні вміння білорусів-ткачів не лише були важливими в процесі адаптації спільноти, але й стали внеском у нематеріальну культурну спадщину краю в сучасних умовах.

 

Ключові слова

переселенці зі Смоленщини, білоруси, адаптація, етнокультурна взаємодія, самоорганізація, нематеріальна культурна спадщина.

 

Список використаних джерел

  1. Нестеренко О. Нематеріальна культурна спадщина Запорізького регіону: збереження і популяризація. Краєзнавство Запорожжя. Запоріжжя, 2017. № 2. С. 118–125.
  2. Новиков А. Новиковы: семейная история (в документах). Запорожье : СТАТУС, 2017. 592 с.
  3. Добровольский В. Смоленский этнографический сборник : в 4 ч. Ч. 4. Санкт-Петербург ; Москва, 1903. XVI, 720 c. (Записки императорско-го Русского географического общества по отделению этнографии).
  4. Карский Е. Этнографическая карта белорусского племени. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. Российская академия наук. Петроград, 1917. 32 с.
  5. История о том, как русские захватили у беларусов Смоленск. URL: http://inbelhist.org/istoriya-o-tom-kak-russkie-zaxvatili-u-b/.
  6. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Смоленская губерния / под ред. Н. А. Тройницкого ; издание центрального статистического комитета внутренних дел. Санкт-Петербург, 1904. 258 с.
  7. Соловьев Я. Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии. Москва : Тип. Александра Семена, 1855. 486 с.
  8. Список населенных мест Российской империи. Смоленская губерния / издание центрального статистического комитета внутренних дел по сведениям 1859 г. Санкт-Петербург, 1863. 431 с.
  9. Філософський енциклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. Київ : Абрис, 2002. 742 с.