Повернутись до журналу2018 рiк №6

Гончарство села Цвітне за матеріалами дослідження Михайла Дяченка 1928 року

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Щербань Анатолій
Стор.:
113-118
УДК:
738(477.65-22)“1928”
Бібліографічний опис:
Щербань, А. (2018) Гончарство села Цвітне за матеріалами дослідження Михайла Дяченка 1928 року. Народна творчість та етнологія, 5 (375), 113–118.

Автор

Щербань Анатолій

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії культури.

 

Гончарство села Цвітне за матеріалами дослідження Михайла Дяченка 1928 року

 

Анотація

У статті охарактеризовано найцікавіші, на думку автора, дані про гончарство с. Цвітне (сучасна Кіровоградщина) зі звіту про експедицію 1928 року художника й етнографа Михайла Дяченка. Подано невідомі сучасним науковцям графічні зображення горна та продукції осередку, зроблені дослідником.

 

Ключові слова

гончарство, Михайло Дяченко, с. Цвітне.

 

Список використаних джерел

 1. Бочков Д. Curriculum vitae Дяченка, Михайла Михаловича, позаштатного співробітника Черкаського Окрмузею. Життєписи дослідників археології та мистецтва. 1929. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. ВУАК, спр. 32, арк. 3.
 2. Відкритий лист 188. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. ВУАК, спр. 32, № 202/17, 2 арк.
 3. В Опішному експонується кераміка Цвітного. URL : http://opishne-museum. gov.ua/exhibitions/2018ex/2569-v-opishnomueksponuietsia-keramika-tsvitnoho.html.
 4. Данченко Л. Народна кераміка Середнього Подніпров’я. Київ : Мистецтво, 1974. 192 с.
 5. Дяченко М. М. «Гончарство села Цвітні» на Шевченківщині. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. ВУАК, № 202/17, 12 арк.
 6. Дяченко Михайло. Малюнки. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. ВУАК, № 202/17, 2 арк.
 7. Квиток № 157. Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. ВУАК, № 202/17, 2 арк.
 8. Кустарные промыслы в Киевской губернии (По снимках исследователей, командированных земством). Киевская мысль. 1913. № 15. Пятница, 5 апреля. Приложение к № 95. С. 4.
 9. Овчаренко Л. Макарово-Ярський осередок гончарської освіти в Україні. Опішне : Українське народознавство, 2008.
 10. Пошивайло О. Українська академічна керамологія ХХІ сторіччя. Теорія. Історія. Сучасний ужинок. Майбутній поступ. Опішне : Українське народознавство, 2007. 776 с.
 11. Цвітне. Гончарство : альбом-каталог / авт.-упоряд. Л. О. Кулініч. Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. 36 с.
 12. Щербань А. Л. Михайло Дяченко – невідомий пам’яткознавець 1920‑х – початку 1930‑х років. Шості Зарембівські читання. Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. С. 68–71.
 13. Щербань О. Опішненська школа майстрів художньої кераміки (1936–1941). Український керамологічний журнал. 2004. № 2–3. С. 124–133.