Повернутись до журналу

Різдвяні рядження в українців Буковини

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Кожолянко Олександр
Стор.:
33-40
УДК:
398.332.416(477.85)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2018.06.033
Бібліографічний опис:
Кожолянко, О. (2018) Різдвяні рядження в українців Буковини. Народна творчість та етнологія, 6 (376), 33–40.

Автор

Кожолянко Олександр

доктор історичних наук, доцент, секретар­референт Буковинського етнографічного товариства.

 

Різдвяні рядження в українців Буковини

 

Анотація

Життя людини складається з матеріальних здобутків, які формують матеріальну культуру. Проте духовний світ у житті окремої людини й народу загалом відіграє важливу й незамінну сферу існування. Відповідно в народів протягом тисячоліть сформувалася чітка система духовної культури. У ній вагоме місце займають календарні свята та обряди, з-поміж яких особливо значимими є різдвяні святкування.

У статті досліджено різдвяні рядження в українців Буковини. Від давніх часів і до початку ХХІ ст. народна релігія українців Буковини тісно пов’язана з природою та господарським річним циклом. У минулому вона була заснована для боротьби за існування в навколишньому природному середовищі. Ці свята пов’язані однією спільною ідеєю: пошанування Сонця і «сонячних» богів, боротьба Літа із Зимою, а це все становить основу хліборобства. З уведенням християнства на Буковині поширюється християнський вертеп.

Різдвяні рядження мали на меті магічним способом через слово, танець, вертепну дію вплинути на життя людини, висловити вдячність і жертовність богові, піднести моральний дух людини перед початком нового річного життєвого циклу.

 

Ключові слова

Різдво, рядження, коза, вертеп, міфологія, природа, сонце, театр.

 

Список використаних джерел

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Мюнхен, 1958. Т. 1. 448 с.
 2. Дишкант Т. Тисовецькі старожитності. Чернівці, 2002. 33 с.
 3. Курочкін О. Новорічні свята в українців. Традиції і сучасність. Київ, 1978. 191 с.
 4. Матеріали етнографічної експедиції Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича: 1993–1998, 2001 (зберігаються в етнографічному музеї ЧНУ).
 5. Маркевич М. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ, 1991. С. 52–169.
 6. Нероденко В. Новорічний вечір. Ранок. 1966. № 12. С. 9–20.
 7. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Т. 1. Поезії Осипа Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і автографів / зібрав, упорядкував і пояснення додав Др. Іван Франко. Львів, 1902. 760 с.
 8. Пригорницький В. В. Народні свята. Ужгород, 1989. 147 с.
 9. Франко І. До історії українського вертепу ХVІІІ в. Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Львів, 1906. Кн. LХХІ–LХХІІІ. 176 с.
 10. Чернівецький краєзнавчий музей. Фонд «Тканина»: 16462–ІІІ–11765.
 11. Яківчук А. Традиційні народні свята зимового циклу. Чернівці, 1993. 22 с.