Повернутись до журналу

Голод 1932-1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Скибіцька Ірина
Стор.:
54-69
УДК:
930.25:94(470.62)“1932/1933”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2018.06.054
Бібліографічний опис:
Скибіцька, І. (2018) Голод 1932–1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси. Народна творчість та етнологія, 6 (376), 54–69.

Автор

Скибіцька Ірина

кандидат історичних наук, голова Краснодарської крайової громадської організації «Співдружність Кубань – Україна».

 

Голод 1932-1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси

 

Анотація

У статті аналізуються архівні документи Центру документації новітньої історії Краснодарського краю та публікації емігрантської преси 30-х років ХХ ст., що стосуються теми голодомору на Кубані. Характеризуються партійні постанови та система репресивних заходів радянської влади стосовно селянства Кубані, практика занесення станиць на «чорні дошки», розглянута тематика публікацій зарубіжної преси цього періоду. За даними дослідників, з 7–10 млн жертв Голодомору 1 млн (за уточненими даними – 3,5 млн) складає населення Північного Кавказу, здебільшого мешканці північно-західних районів Кубані. Розсекречені документи Центру документації новітньої історії Краснодарського краю, що стали частиною музейної експозиції «Розсекречена трагедія: голод на Кубані в 1932–1933 рр.» (Краснодар, 2009 р.), засвідчили важливість актуалізації цієї теми для сучасного населення Кубані. Документи ілюструють невідповідність обсягу планових хлібозаготівель реальним обсягам зібраного врожаю, значно нижчого від запланованого через посуху та агротехнічні помилки восени 1931 року. Із запланованих на серпень 1932 р. 285 млн пудів зерна частка Північного Кавказу складала 60 млн пудів, а України – 100 млн пудів. Відповідно до партійних постанов щодо боротьби із саботажем хлібозаготівель, на Кубані проводилися продрозверстки, чистки партійних рядів, занесення станиць на «чорні дошки», яке передбачало повне вивезення всіх продовольчих запасів та припинення всіх форм торгівлі. У результаті цих репресивних заходів до січня 1933 р. зі станиць було виселено 63,5 тис. осіб, заарештовано 13 803 особи. Знелюднілі населені пункти заселялись родинами червоноармійців з Уралу, центральних районів Росії, уже у грудні 1932 р. сюди прибуло 38 504 переселенці. У результаті цих заходів було знищено заможне селянство Кубані, козацтво. Незважаючи на жорсткість цензури, тогочасні події на Кубані знайшли певне відображення в емігрантській пресі (журнал «Кавказький козак», Белград, «Козак. Вісник Донського отамана», Париж), у яких друкувалися листи з Кубані з повідомленнями про голод, канібалізм, репресії.

 

Ключові слова

голод на Кубані, продрозверстка, виселення.

 

Список використаних джерел

 1. Инструкция СНК СССР и ЦК ВКП(б) о прекращении массовых выселений крестьян, упорядочивании производства арестов и загрузке мест заключений. 8 мая 1933 г. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее – ЦДНИКК). Ф. 1075. Оп. 1. Д. 66 а. Л. 22–22 об.
 2. Информация Секретнополитического отдела ОГПУ о голоде в районах Северо-Кавказского края от 7 марта 1933 г. ЦА ФСБ РФ. Ф. 4. Оп. 11. Д. 42. Л. 62–64. URL : http://www.pseudology.org.
 3. Об итогах выселения из районов Кубани: Спецсообщение № 7 Секретнополитического отдела ОГПУ от 31.12.1932. ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 514. Л. 403–406. URL : http://www.pseudology.org.
 1. Оходе выселения из станицы Полтавской Северо-Кавказского края: Спецсообщение № 1 Секретнополитического отдела ОГПУ от 29.12.1932. ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 514. Л. 402. URL : http://www.pseudology.org.
 2. Постановление Кореновского райкома ВКП(б) о размещении переселенческих красноармейских хозяйств в станицах района 6–8 февраля 1933 г. ЦДНИКК. Ф. 1222. Оп. 1. Д. 214. Л. 100, 103.
 3. Постановление Славянского райкома ВКП(б) о проведении репрессивных мер в связи с занесением станицы Полтавской на черную доску. 26 ноября 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 89. Л. 18–21; Постановление Славянского райкома ВКП(б) о усилении репрессивных мер в связи с невыполнением плана хлебозаготовок в станицах района. 6 декабря 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 89. Л. 34–35; Постановление Тихорецкого райкома ВКП(б) о проведении репрессивных мер в станице Новорождественной. 4 ноября 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 130. Л. 61–62; Постановление Тихорецкого райкома ВКП(б) о выселении из станиц района кулацко-зажиточных хозяйств. 28 ноября 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1361. Оп. 1. Д. 130. Л. 89; Из постановления Тимашевского райкома ВКП(б) о мерах против саботажа хлебозаготовок, организации буксирных бригад и групп активистов по поводу спрятанного зерна. 26 ноября 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 162. Оп. 1. Д. 101. Л. 58–59; Постановление Каневского райкома ВКП (б) о ходе хлебозаготовок в районе и применении репрессивных мер в станице Стародеревянковской, занесенной на черную доску. 27 декабря 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1071. Оп. 1. Д. 79. Л. 316.
 4. Постановление Староминского райкома ВКП(б) о мерах в связи с невыполнением дополнительного плана хлебозаготовок 21 мая 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 74. Л. 132.
 5. Постановление Староминского райкома ВКП(б) о невозможности выполнения дополнительного плана хлебозаготовок 28 апреля 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 74. Л. 119.
 6. Постановление Староминского райкома ВКП(б) о плане экспорта пшеницы и ячменя на август 1932 г. 2 августа 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 74. Л. 21.
 7. Постановление Староминского райкома ВКП(б) о разверстке дополнительного плана хлебозаготовок в связи с угрозой срыва снабжения городов 13 мая 1932 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 74. Л. 128–129.
 8. Постановление Центральной комиссии Северо-Кавказского края об исключении из партии председателя колхоза им. Ворошилова станицы Староминской А. С. Федорова за саботаж хлебозаготовок и мясозаготовок. 1 февраля 1933 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 79. Л. 45–47; Постановление Центральной комиссии по чистке сельских парторганизаций Северо-Кавказского края об исключении из партии председателя правления колхоза «Хуторянин» станицы Староминской С. И. Галаса за противодействие хлебозаготовкам. Не ранее февраля 1933 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 79. Л. 47–47 об.; Из справки огпартгруппы по чистке коммунистов станицы Староминской об экономическом и политическом состоянии станицы и настроениях населения. 1 февраля 1933 г. ЦДНИКК. Ф. 1075. Оп. 1. Д. 96. Л. 23, 25.
 9. Протокол № 39 заседания бюро Славянского районного комитета ВКП(б) от 26 ноября 1932 года. ЦДНИКК. Ф. 1863. Оп. 1. Д. 89. Л. 18–21.
 10. Спецсводка № 7 Секретнополитического отдела ОГПУ о выполнении плана хлебозаготовок в Северо-Кавказском крае от 15 декабря 1932 г. ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 514. Л. 324–327. URL : http://www.pseudology.org.
 11. За рулем. Ежемесячный иллюстрированный и профессиональный журнал русского шофера. Париж, 1933. № 1.
 12. За рулем. Ежемесячный иллюстрированный и профессиональный журнал русского шофера. Париж, 1933. № 3–4.
 13. Историческая память населения Юга России о голоде 1932–1933 гг. Краснодар, 2009.
 14. Кавказский казак. Белград, 1933. № 5 (119).
 15. Кавказский казак. Белград, 1933. № 7 (121).
 16. Казак. Вестник Донского атамана. Париж, 1933. № 2.
 17. Конквест Р. Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом. Лондон, 1988.
 18. Кропачев С. Большой террор на Кубани. Драматические страницы истории края 30–40-х годов. Краснодар, 1993.

22 Осколков Е. Н. Голод 1932–1933 гг. в зерновых районах Северо-Кавказского края. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні: причини і наслідки. Київ, 1995. С. 120.

 1. Осколков Е. Н. Голод 1932 / 1933 года. Хлебозаготовки и голод 1932–1933 года в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1991. 91 с.
 2. Осокина Е. А. Жертвы голода 1933 г.: сколько их? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР). История СССР. 1993. № 5. С. 21.
 3. О ходе хлебозаготовок и сева по районам Кубани: Постановление бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) от 04.11.1932. Молот. 1932. 5 ноября.
 4. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об уборке урожая и хлебозаготовок. Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Київ, 2007. С. 277–278, 325.
 5. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о хлебозаготовках в Украине и на Северном Кавказе. Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали. Київ, 2007. С. 349.
 6. Ракачев В. Н. Голод 1932–1933 гг. на Кубани и его демографические последствия. Кубань – Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Краснодар, 2008. Вып. 3. С. 338.