Повернутись до журналу2019 рiк №3

День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929-1939)

Автори публікації:
Дрогобицька Оксана
Стор.:
48-55
УДК:
394.268.22(477.83/.86=161.2)“1929/1939”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.02.048
Бібліографічний опис:
Дрогобицька, О. (2019) День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929–1939). Народна творчість та етнологія, 2 (378), 48–55.

Автор

Дрогобицька Оксана

кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929-1939)

 

Анотація

У статті проаналізовано процес відзначення Свята матері у Галичині. Зауважено, що День матері вперше святкувався серед української діаспори у Канаді (1928 р.), а з 1929 р. – у Галичині. Громадські товариства «Союз українок», «Просвіта», «Рідна школа» та інші взяли активну участь у популяризації свята.

В українському варіанті свято розглядалося як дієвий виховний чинник. Ініціатори свята намагалися надати йому національно-патріотичного підґрунтя, наголошували на потребі виховання національно свідомих матерів.

Важлива роль у проведенні і популяризації Дня матері відводилася місцевій інтелігенції: вчителям, священикам, активістам громадських організацій. Представники сільської інтелігенції долучалися до організації масових святкувань не тільки шляхом безпосереднього керівництва урочистостями, але й опосередковано – через підготовку декорацій, пошиття костюмів, написання сценаріїв, віршів, пісень. Поступово селяни переймали досвід проведення свят і самостійно влаштовували подібні урочистості.

День Матері зазвичай розпочинався ранковим богослужінням за усіх матерів, а завершувався концертом, що складався зі вступного слова, виступів хору, дитячих вистав, декламацій. Особливою популярністю користувався вірші галицьких поетес Марійки Підгірянки, Уляни Кравченко, Іванни Блажкевич. У доповідях з нагоди свята, наголошувалося на потребі підвищення рівня педагогічних та санітарно-гігієнічних знань селянок. День матері відзначали не тільки на громадському рівні, а й у багатьох сім’ях.

День матері у Галичині відзначався як свято України, Пресвятої Богородиці та рідної неньки, а більшість урочистих заходів за своїм змістом зводились до формування свідомого громадянина.

 

Ключові слова

День матері, свято, громадські організації, селяни, Галичина.

 

Список використаних джерел

 1. Державний історичний архів Івано-Франківської області. Ф. 378. Оп. 1. Спр. 37. 39 арк. (Циркуляри про проведення свята «Української матері» і Тараса Шевченка, 28 січня 1929 – 14 лютого 1930 рр.).
 2. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 186. 22 арк. (Обіжники Головної управи товариства з нагоди відзначення свята «Української матері», 1929–1930 рр.).
 3. Блажкевич І. Жінка на бойовій лінії: спогади, щоденник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. 336 с.
 4. В «День Матері» (Стаття-реферат). Жіноча воля. 1938. Чис. 7. С. 2–3.
 5. День Матері. Жіноча воля. 1935. Чис. 10. С. 2.
 6. Зближається «Свято Матері». Жіноча воля. 1934. Чис. 7. С. 6.
 7. Кисілевська О. Свято Матері. Жіноча доля. 1929. Чис. 6. С. 3–4.
 8. Кисілевська О. Свято Матері в селі Здовбиці біля Здолбунова на Волині. Жіноча доля. 1935. Чис. 17. С. 19.
 9. Кравченко У. Шелести нам, барвіночку. Поезії до свята Матері. Коломия : Накладом загальної книгозбірні, 1932. 51 с.
 10. Кудрик В. Кілька пригадок і примірів. В День Матері: збірник з нагоди «Дня Матері» 1933 року. Вінніпеґ : Друком «Українського голосу», 1933. С. 16–21.
 11. Малицька К. У Свято матері. Малицька К. Твори. Чернівці : Букрек, 2011. С. 337–340.
 12. Нагачевська З. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) : монографія. Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2007. 764 с.
 13. О. К. Свято Матері. Жіноча воля. 1932. Чис. 4. С. 2.
 14. О. К. Як святкуємо «День Матері». Жіноча воля. 1933. Чис. 9. С. 2.
 15. Підгірянка М. Моя мама. Жіноча воля. 1935. Чис. 10. С. 4.
 16. Підготовляйтеся до «Свята Матері». Жіноча воля. 1935. Чис. 9. С. 11–12.
 17. Ріпецький М. Спогади про Угринів. Богословія. Рим, 1968. Чис. 38. 53 с.
 18. Рудницька М. Українська дійсність і завдання жінки. Мілена Рудницька: Статті. Листи. Документи : збірник. Львів, 1998. С. 185–206.
 19. Савак Б. Іванна Блажкевич. Бережанська земля : історико-мемуарний збірник. Торонто, 1998. С. 267–268.
 20. Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.). Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. 280 с.
 21. «Свято Матері» за плечима. Жіноча воля. 1938. Чис. 6. С. 6.
 22. Стечишин С. Передмова. В День Матері : Збірник з нагоди «Дня Матері» 1933 року. Вінніпеґ : Друком «Українського голосу», 1933. С. 3–4.
 23. Стечишин С. Значіння Дня Матері для українців. В День Матері : Збірник з нагоди «Дня Матері» 1933 року. Вінніпеґ : Друком «Українського голосу», 1933. С. 69–71.
 24. Хто це уважно прочитає, той людей ради питати не буде. Жіноча воля. 1935. Чис. 7. С. 3–4.
© ІМФЕ