Повернутись до журналу2019 рiк №6

Перша комплексна наукова експедиція українських народознавців

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Глушко Михайло
Стор.:
11-25
УДК:
39:303.436.3(477.86/.87)“1904”
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.05.011
Бібліографічний опис:
Глушко, М. (2019) Перша комплексна наукова експедиція українських народознавців. Народна творчість та етнологія, 5 (381), 11–25.

Автор

Глушко Михайло

доктор історичних наук, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

 

Перша комплексна наукова експедиція українських народознавців

 

Анотація

У статті йдеться про першу в історії українського народознавства комплексну (етнографічно-антропологічну) польову експедицію, ініційовану Іваном Франком, організовану Науковим товариством ім. Шевченка у Львові та частково профінансовану Австрійським народознавчим товариством у Відні. Її провели на території Бойківщини 18 серпня – 24 вересня 1904 року.

Увесь маршрут наукової подорожі (Мшанець – Лютовиська – Дидьова – Локоть – Тернава – Соколики – Турочки – Бориня – Висічки – Комарники – Матків – Сможе – Тухолька – Кальне – Лавочне – Славське – Тухля – Гребенів – Сколе – Верхнє Синьовидне – Крушельниця) подолали два дослідники – Федір Вовк і Зенон Кузеля, його частину – І. Франко (чотири населені пункти – Мшанець, Лютовиська, Дидьова, Локоть) та Павло Рябков (також чотири поселення – Гребенів, Сколе, Верхнє Синьовидне, Крушельниця).

Ф. Вовк був єдиним членом експедиції, який відбув усю наукову мандрівку (18 серпня – 24 вересня). На один день менше працював З. Кузеля (19 серпня – 24 вересня). Понад два тижні (18 серпня – 4 вересня) перебував на Бойківщині І. Франко, 10 днів (15–24 вересня) – П. Рябков.

Наукову подорож І. Франка увінчала масштабна стаття «Етнографічна експедиція на Бойківщину» (1905) – перше синтетичне осмислення відомостей про основні види і характерні особливості господарських занять, традиційної матеріальної культури та побуту бойків.

Результати польової етнографічно-антропологічної експедиції 1904 року Ф. Вовк доповідав на засіданнях Антропологічного товариства в Парижі (1904, 1905), Російського географічного товариства (1906), використав у різних наукових працях (“Антропологічні особливості українського народу”, “Етнографічні особливості українського народу” тощо).

З. Кузеля брав участь у науковій мандрівці передусім як асистент Ф. Вовка під час антропометричних обмірів населення Бойківщини. Водночас за ініціативою Ф. Вовка він записав народне весілля у с. Лавочне, що нині у Сколівському районі Львівської області. З’ясовано: зібрати польові етнографічні матеріали З. Кузеля міг лише тоді, коли до експедиції приєднався П. Рябков, тобто після 15 вересня. До цього дня П. Рябков проживав у львівській оселі І. Франка і в обладнаній фотолабораторії обробляв негативи, які йому надсилав Ф. Вовк.

Під час експедиції 1904 року вчені зібрали також різні зразки традиційної матеріальної культури і народного мистецтва бойків для Музею НТШ у Львові, Австрійського народознавчого музею у Відні та Етнографічного відділу Російського музею імператора Олександра III у Санкт-Петербурзі.

 

Ключові слова

етнологія, антропологія, Наукове товариство імені Шевченка у Львові, наукова експедиція, Бойківщина, Іван Франко, Федір Вовк, Зенон Кузеля, Павло Рябков.

 

Список використаних джерел

 1. Вовк Ф. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1908. Т. X. Ч. 1. С. 1–39. + 12 табл. + 1 карта.
 2. Вовк Хв. Антропологічні особливості українського народу. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Вид. за 1928 р. Київ : Мистецтво, 1995. С. 7–38.
 3. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. Вид. за 1928 р. Київ : Мистецтво, 1995. С. 39–218.
 4. Вовк Хв. Справозданє антропольоґічної експедициї. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1904. Ч. 20. Вип. IV : 1904, вересень-грудень. С. 11–13.
 5. Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 288 с.
 6. Гнатюк В. Передне слово. Етноґрафічний збірник. Львів, 1909. Т. XXV. С. III–XXI.
 7. Дем’ян Г. Листи Володимира Гнатюка до Михайла Зубрицького. Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Львів, 1992. Т. CCXXIII : Праці Секції етнографії та фольклористики. С. 293–308.
 8. Зубрицький П. Іван Франко в Лютовисках. Зубрицький М. Зібрані твори і матеріали : у 3 т. / ред. Ф. Сисин. Львів : Літопис, 2016. Т. 2 : Матеріали до біографії. С. 39–42.
 9. Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. Київ : Наукова думка, 1978. 174 с.
 10. Кожолянко Г., Кожолянко О., Мойсей А. Етнографічні експедиції та студентська етнографічна практика : навчальний посібник. Чернівці ; Вижниця : Черемош, 2010. 321 с.
 11. Кузеля З. Бойківське весілля в Лавочнім (стрийського повіта). Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1908. Т. X. Ч. 2. С. 121–150.
 12. Кузеля З. Іван Франко як етнограф. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто ; Сідней, 1982. Т. CLXIX : Праці Філологічної та Історично-філософічної секцій. Збірник на пошану Зенона Кузелі. С. 117–121.
 13. Кузеля З. Із моїх споминів про Івана Франка. Спогади про Івана Франка. Вид. 2-е, допов., переробл. / упоряд. М. Гнатюк. Львів : Каменяр, 2011. С. 409–413.
 14. Листи Михайла Зубрицького до Володимира Гнатюка. Зубрицький М. Зібрані твори і матеріали : у 3 т. / ред. Ф. Сисин. Львів : Літопис, 2016. Т. 2 : Матеріали до біографії. С. 253–262.
 15. Листування Михайла Грушевського та Федора Вовка. Листування Михайла Грушевського/ ред. Л. Винар; упоряд. Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич. Київ ; Нью-Йорк ; Париж ; Львів ; Торонто, 2001. С. 93–221.
 16. Мороз М. Зв’язки Івана Франка з Австрійським народознавчим товариством. Маловідома рецензія на працю Володимира Шухевича «Гуцульщина». Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Львів, 1992. Т. CCXXIII : Праці секції етнографії та фольклористики. С. 271–283.
 17. Наулко В. І. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком. Записки Науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII–XIX ст. Запоріжжя, 2001. Вип. 6. С. 105–125.
 18. Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність. Львів : БОНА, 2013. 251 с.
 19. Печериця Т. Етнографічні дослідження Павла Рябкова. Етнічна історія народів Європи. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001. Вип. 12. С. 65–67.
 20. Пилипчук С. Вовк (Волков) Федір (Хведір) Кіндратович. Франківська енциклопедія. Львів : Світ, 2016. Т. 1 : А–Ж. С. 269–283.
 21. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.). Львів, 2000. 198 с.
 22. Сисин Ф. Отець Михайло Зубрицький: Нестор українського села. Зубрицький М. Зібрані твори і матеріали : у 3 т. Львів : Літопис, 2013. Т. 1 : Наукові праці. С. 15–41.
 23. Скрипник Г. Хведір Вовк і українська народознавча наука. Народознавча спадщина Хведора Вовка/ голов. ред. Г. Скрипник. Київ : Вид-во ІМФЕ, 2012. Кн. 1. С. VII–CXVIII.
 24. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця XIX – першої третини XX століття: історико-теоретичний дискурс. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 586 с.
 25. Франко І. До Ватрослава Ягича. Львів, 11 вересня 1904 р. Зібрання творів : у 50 т. Т. 50 : Листи (1895–1916) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. М. С. Грицюти, О. В. Мишанича, Ф. П. Погребенника. Київ : Наукова думка, 1986. С. 250–252.
 26. Франко І. До Ватрослава Ягича. Львів, 3 вересня 1904 р. Зібрання творів : у 50 т. Т. 50 : Листи (1895–1916) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. М. С. Грицюти, О. В. Мишанича, Ф. П. Погребенника. Київ : Наукова думка, 1986. С. 249–250.
 27. Франко І. До М. І. Зубрицького. Львів, 13 серпня 1904 р. Зібрання творів : у 50 т. Т. 50 : Листи (1895–1916) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. М. С. Грицюти, О. В. Мишанича, Ф. П. Погребенника. Київ : Наукова думка, 1986. С. 248–249.
 28. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину. Зібрання творів : у 50 т. Т. 36 : Літературно-критичні праці (1905–1906) / ред. М. Д. Бернштейн ; упоряд. і комент. О. О. Білявської, А. В. Горецького. Київ : Наукова думка, 1982. С. 68–99.
 29. Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. Київ : Вид-во Європейського університету, 2000. 378 с.
 30. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1906. Ч. 27. Вип. III : Справозданє за місяці: май–серпень. 24 с.
 31. Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1908. Ч. 34. Вип. II : Справозданє за місяці: січень–цвітень. 24 с.
 32. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1900. Ч. 3 : 1900, май–серпень. 18 с.
 33. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1902. Ч. 12. Вип. IV : 1902, вересень–грудень. 26 с.
 34. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1903. Ч. 15. Вип. III : 1903, май–серпень. 32 с.
 35. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1903. Ч. 16 : 1903, вересень–грудень. 24 с.
 36. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1904. Ч. 19. Вип. III : 1904, май–серпень. 30 с.
 37. Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. [Львів], 1905. Ч. 23. Вип. III : Другий квартал, май–серпень. 18 с.
 38. Volkov Th. Rapport sur les voyavages en Galicie Orientale et en Bukovine en 1903 et 1904. Bulletins et Mémoires de la Sociéte d’Anthropologie de Paris. Paris, 1905. T. VI. P. 289–294.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ