Folk Art and Ethnology
№4 (1996 year)

Content

З РІДКІСНИХ ВИДАНЬ, ФОНДІВ І КОЛЕКЦІЙ

МИТЕЦЬ І НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

НАРИСИ, ЕТЮДИ

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ

p.: 85-87
© ІМФЕ