Folk Art and Ethnology
№2-3 (1998 year )

Content

НАРОДНІ СВЯТА І ОБРЯДИ

p.: 40-44

НАРОДОЗНАВЧІ ПРАЦІ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

СПАДЩИНА ВИЗНАЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДОЗНАВЦІВ XX СТОЛІТТЯ

РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ
p.: 78-88

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ

p.: 133-136
© ІМФЕ