Folk Art and Ethnology
№5-6 (1998 year )

Content

ДО 80 РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ХРАМОВ ЮРІЙ, РУДА СВІТЛАНА, ПАВЛЕНКО ЮРІЙ, КУЧМАРЕНКО ВАЛЕНТИНА
p.: 3-11

З ІСТОРІЇ НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА ПОБУТУ

НАРОДОЗНАВЧІ ПРАЦІ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

З КОЛЕКЦІЙ, ФОНДІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ

МИТЕЦЬ І НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

НАРИСИ, ЕТЮДИ

ОРЕЛ ЛІДІЯ, ДЗИСЮК АНАТОЛІЙ
p.: 123-125
© ІМФЕ