Back to the magazine2000 year №5-6

Співвідношення християнського і національного ідеалів української людини в дослідженнях Володимира Яніва

The authors of the publication:
Гринів Олег
p.:
117-122
© ІМФЕ