Back to the magazine2002 year №3

Упорядник класичної збірки українських народних прислів'їв та приказок

The authors of the publication:
Одарченко Петро
p.:
37-47