Back to the journal2004 year №4

Народнопісенний Дунай в поезії Тараса Шевченка

Read the articleRead the articleDownload the article
The authors of the publication:
Мовчанюк Володимир
p.:
45-49
© ІМФЕ