Back to the magazine2005 year №6

Сакральна ритуальність у міфо-символічній образній системі прозової спадщини В. Барки

The authors of the publication:
Вовк Мирослава
p.:
93-99
© ІМФЕ