Back to the magazine2005 year №6

Політичні та економічні передумови появи українських поселень у Поволзьких степах у ХVІ-ХІХ століттях

The authors of the publication:
Синельникова Валентина
p.:
100-104
© ІМФЕ