Folk Art and Ethnology
№4 (2008 year )

Content

Творення та репрезентація «національного дому» (релігія, мова, звичаї та обряди)

Освоєння довкілля і формування образу «нового» єврея

© ІМФЕ