Folk Art and Ethnology
№6 (2009 year )

Content

Історіографія проблеми етногенезу народу

Етнодемографічні та етнокультурні процеси: питання теорії та методики досліджень

Релігія та етноконфесійні чинники самоіден- тифікації

© ІМФЕ