Folk Art and Ethnology
№2 (2011 year )

Content

З історії румунських етнологічних та фольклорних студій

Етнографічне картографування, музеєзнавство

p.: 33-36

Традиційний побут та обрядовість

Сучасні фольклорні тексти: символіка, традиції та трансформації

© ІМФЕ