Folk Art and Ethnology
№2 (2011 year )

Content

З історії румунських етнологічних та фольклорних студій

Етнографічне картографування, музеєзнавство

p.: 33-36

Традиційний побут та обрядовість

Сучасні фольклорні тексти: символіка, традиції та трансформації


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ