Folk Art and Ethnology
№3 (2011 year )

Content

З історії і теорії литовської етнології. Історіографічні студії. Предметна сфера та понятійний апарат сучасної науки

p.: 19-24

Походження та етнокультурна самобутність литовців. Загальнонаціональний і регіональ- ний виміри ідентитету

Народна релігійність: історичні витоки та сучасні вияви

Danguolė Svidinskaitė
p.: 48-53
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
p.: 64-68

Формовияви литовської етнокультури. Міжетнічні зв’язки та паралелі в народній традиційності

Regina Mikštaitė-Čičiurkienė
p.: 86-90
p.: 91-95

Литовська етнокультурна спадщина: традиційні та сучасні форми трансляції


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ