Back to the magazine2017 year №4

Image of On Activities of the Institute of Ethnographic Research of the Hungarian Academy of Sciences (On the Occasion of the 50th Anniversary)

Read the postRead the postDownload the post
The authors of the publication:
Mushketyk Lesia
p.:
39-52
UDC:
001.32(439):39.001.891
Bibliographic description:
Mushketyk, L. (2017) On Activities of the Institute of Ethnographic Research of the Hungarian Academy of Sciences (On the Occasion of the 50th Anniversary of Its Establishment). Folk Art and Ethnology, 3 (367), 39–52.

Author

Mushketyk Lesia – a Doctor of Philology, a chief research fellow at the NASU M. Rylskyi IASFE Ukrainian and Foreign Folklore Studies Department

 

Image of On Activities of the Institute of Ethnographic Research of the Hungarian Academy of Sciences (On the Occasion of the 50th Anniversary)

 

Abstract

The principal scientific institution for folklore and ethnography studies is the Institute of Ethnographic Research of the Centre for Human Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, which this year celebrates its 50th anniversary. Its director is a Doctor of Historical Sciences (Ethnography) Balázs Balogh.

Nowadays, the Institute consists of four departments: Ethnology, Folklore, Society Ethnography, and Historical Ethnography departments. The Institute has a library and an archives. Among main scientific trends of the Institute are the research of material culture of the Hungarian peasantry, studies of modernity, mythology, and urban folklore, investigation of European and non-European nations, as well as folk cultures of national minorities, etc.

The Institute can boast editions of series of collective comprehensive papers (The Hungarian Ethnographic Atlas; Hungarian Fairy Tales Directory; Hungarian Ethnography [in Eight Volumes] and others), journals and yearbooks on ethnology (Ethno-lore; Acta Ethnographica Hungarica, etc.). Some monographs and collections are being published within such series, as Ethnographic Works (Néprajzi Tanulmányok); Folklore Archive (Folklór Archivum); Documentatio Ethnographica; Cigánuisztikai Tanulmányok and others.

The Institute holds various conferences, for example, a series of conferences titled Folklore in the History of Hungarian Culture, which deals with the relationship of folk poetry to similar art forms, and folklore studies – to analogous sciences, as well as their contact points, reciprocal influence, with applying the newest interdisciplinary, intertextual approaches.

Such famous scholars, as B. Balogh, A. Paládi-Kovács, M. Hoppál and others contribute to the work of the Institute. The Institute maintains international cooperation with European institutions, among which is the M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Science of Ukraine as well.

 

Keywords

Institute of Ethnographic Research, HAS, trends, ethnology, folklore studies, publications, monographs, personalia, cooperation.

 

References

 1. BALOGH, Balá Preconditions, Possibilities and Opportunities of the Present Studies: Reflections on Activities and Projects of the Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences. Folk Art and Ethnology, 2011, no. 1, pp. 88–94 [in Ukrainian].
 2. MUSHKETYK, Lesia. A Voluminous Synthetic Edition of Hungarian Ethnography. A Review on «Magyar Néprajz nyolc kötetben». – Budapest: Akadémiai, 1988–2011, vols. I–VIII. Folk Art and Ethnology, 2012, no. 1, pp. 118–120 [in Ukrainian].
 3. MUSHKETYK, Lesia. Investigation of Customs and Rites in Modern Hungary. Folk Art and Ethnology, 2011, no. 1, pp. 131–135 [in Ukrainian].
 4. MUSHKETYK, Lesia. National Minorities of Hungary in the Epoch of European Integration. In: Ukrainian Culture in Context of Global Globalization Processes. Kyiv: M. Rylskyi IASFE, 2006, pp. 251–160 [in Ukrainian].
 5. MUSHKETYK, Lesia. Slavonic Studies in Hungary: History of Their Development and Modern State. Kyiv: M. Rylskyi IASFE, 2014, 401 pp. [in Ukrainian].
 6. MUSHKETYK, Lesia. Modern Hungarian Ethnology: Centres, Research Guidelines, and Published Works. Kyiv: M. Rylskyi IASFE, NAS of Ukraine, 2017, 400 pp. [in Ukrainian].
 7. MUSHKETYK, Lesia. Folklore of the Ukrainian-Hungarian Borderland. Kyiv: Ukrayinskyi pysmennyk, 2013, 496 pp. [in Ukrainian].
 8. PALÁDI-KOVÁCS, Attila. Ethnographic Cartography in Hungary. Folk Art and Ethnography, 2006, no. 4, pp. 59–65 [in Ukrainian].
 9. PALÁDI-KOVÁCS, Attila. Where Does the European Ethnography Head For? Folk Art and Ethnology, 2015, no. 2, pp. 7–22 [in Ukrainian].
 10. SKRYPNYK, Hanna. From the History of Hungarian ethnography and Ukrainian-Hungarian Scientific Relations. Folk Art and Ethnography, 2006, no. 4, pp. 5–11 [in Ukrainian].
 11. SKRYPNYK, Hanna, ed.-in-chief. Modern Foreign Ethnology: An Anthology: in Two Volumes. NAS of Ukraine, M. Rylskyi IASFE. Kyiv: NASU IASFE, 2010–2011 [in Ukrainian].
 12. BALOGH, Balá Koncepció az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos programjának megvalósítására. 2008, p. 1–12 (manuscript) [in Hungarian].
 13. BALOGH, Balázs, ВORSOS, Balázs. A magyar néprajztudomány jelene (Intézmények – tudományközi kapcsolatok). 2006 [online]. Available from: matud.if.hu/06.html [in Hungarian].
 14. BALOGH, Balázs, FÜLEMILE,Á Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Budapest: Akadémiai K., 2004, 274 pp. [in Hungarian].
 15. ВORSOS, Balázs. DunántúlKisalföldAlföld: A magyar népi kultúra régiói I. Budapest: Mérték Kiadó, 2011, 406 pp. [in Hungarian].
 16. BOSNYÁK, Sándor (collector). 1100 történeti monda. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóіntézet, 2001, 471pp. (Folklór Archivum 20) [in Hungarian].
 17. JUHÁSZ, Katalin, ed. Falu a városban: az angyalföldi OTI-telep: Dokumentumok és néprajzi tanulmányok. Budapest: LʼHarmattan MTA BTK Néprajztudományi Intézete, 2012, 270 pp. [in Hungarian].
 18. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklór és irodalom. Budapest: Akadémiai K., 2005, 544 pp. [in Hungarian].
 19. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklórés nyelv. Budapest: Akadémiai K., 2010, 571 pp. [in Hungarian].
 20. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklórés történelem. Budapest: Akadémiai K., 2007 [in Hungarian].
 21. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklórés vizuális kultúra. Budapest: Akadémiai K., 2007, 616 pp. [in Hungarian].
 22. SZEMERKÉNYI, Ágnes, ed. Folklórés zene. Budapest: Akadémiai K., 2009, 517 pp. [in Hungarian].
 23. TURAI,Tünde, MÉSZÁROS, Csaba, eds. Hármas határok néprajzi nézetben. Budapest: MTA BTK NTI, 2015/1, 218 pp. [in Hungarian].
 24. TURAI,Tünde, Hármas határok néprajzi értelmezésben. Budapest: MTA BTK NTI, 2015/2, 296 pp. [in Hungarian].
 25. 7th SIEF-Conference : Times. Places. Passages (Apr 23–28, 2001). Budapest, 2003, 459 pp.
 26. НOPPÁL, Mihály. Folklór és hagyomány: Válogatott tanulmányok. Budapest: Gondolat K.; Európai Folklór Intézet, 2004, 193 рp. [in Hungarian].
 27. НOPPÁL, Mihály. Sámánok Eurázsiában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. – 268 p. [in Hungarian].
 28. НOPPÁL, Mihály, CSONKA-TAKÁCS, Eszter. Ethnology in Hungary – Institutional Background. Budapest: European Folklore Institute,2001, 96 pp. [in English].
 29. JUHÁSZ, Katalin. Meg is mosakodjál: Magyar népi tisztálkodás a XX században. Budapest, Timp K., 2006, 240 pp. [in Hungarian].
 30. KAPITÁNY, Ágnes, KAPITÁNY, Gabor. Magyarságszimbólumok. Budapest: Európai Folklór Intézet, 2002, 328 pр. [in Hungarian].
 31. KRIZA,Ildikó. A Mátyás-hagyomány évszázadai. Budapest: Akadémiai K., 2007, 241 pр. [in Hungarian].
 32. Magyar Népmesekatalógus (MNK). Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1978–2001, vols. 1–10 [in Hungarian].
 33. Magyar Néprajzi Lexikon (MNL). Budapest: Akadémiai K., 1977, vol. 1. A–E, 752 pp.; 1979, vol. 2. F–Ka, 752 pp.; 1980, vol. 3. K–Né, 752 pp.; 1981, vol. 4. N–Szé, 672 pp.; 1982, vol. 5. Sz–Zs, 645 pp. [in Hungarian].
 34. Magyar Néprajz nyolc kötetben. Budapest: Akadémiai K., 1988–2011, 1–8 [in Hungarian].
 35. MAGYAR, Zoltán. Rákóczi a néphagyományban: Rákóczi és a kuruc kor mondavilága. Budapest: Osiris K., 2000, 360 pp. [in Hungarian].
 36. MIKOS, Éva. Árpád pajzsa: A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII–XIX században. Budapest: L’Harmattan; MTA NK; PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2010, 347 pр. [in Hungarian].
 37. MUSKETIK, Leszja. Mátyás király a kárpátaljai népi prózában. In: GÁBOR, Csilla, LUFFY, Katalin, SIPOS, Gábor (eds.). Erdélyi reneszánsza. Kolozsvár, 2009, vol. 1, pp. 210–217 [in Hungarian].
 38. MUSKETIK, L Magyar motivumok a kárpátaljai népi prózában. In: EPERJESSY, Ernő (ed.)Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából, 2004, no.5, pp. 174–203 [in Hungarian].
 39. MUSKETIK, Leszja. A «sors» fogalmának verbalizációja a Kárpátok ukrán és magyar nyelvű meséiben. Ethnographia, 2013, 124, 453–470 [in Hungarian].
 40. NAGY, Ilona. The Catalogue of Hungarian Aetiolоgical Legends. Artes Populares, 1995, 16–17, 592–597 [in English].
 41. NAGY, Zsolt Károly. «Reformatus magyar vagyok...» Vallási kisebbség, felekezeti kultúra, nemzeti identitás összefüggései a magyar reformátusok között. Előzetes kérdések és feltevések egy kérdőíves kutatás kapcsán. Ethno-lore: a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, 2014, XXXI, 7–71 [in Hungarian].
 42. PALÁDI-KOVÁCS, Attila. Tájak, népek, népcsoportok: Válogatott tanulmányok. Budapest: Akadémiai K., 2003, 412 pp. [in Hungarian].
 43. PALÁDI-KOVÁCS, Attila. Ukrán szorványosok a Zempléni-hegyvidék falvaiban. Népi Kultura – Népi Tarsadalom, 1973, 7, 23–31 [in Hungarian].
 44. PALÁDI-KOVÁCS, Attila. Ipari táj : Gyárak, bányák, műhelyek népe a XIX–XX században. Budapest : Akadémiai K., 2007, 328 pp. [in Hungarian].
 45. SÁRKÁNY, Mihály. Kalandozások a XX századi kulturális antropológiában. Budapest: L’Harmattan, 2000, 150 pp. [in Hungarian].
 46. SZEMERKÉNYI, Ágnes. Szólások és közmondások. Budapest: Osiris К., 2009, 1461 pp. [in Hungarian].
 47. SZILÁGYI, Miklós. Családtörténet két hangra: Személyes vallomások a tiszafüredi parasztos vonásokkal átszőtt kispolgári életvitel és a ХХ századi változó hatalmak sorsszerű találkozásáról. Budapest: Bölcsészettudományi Kutató Központ; Néprajztudományi Intézet, 2014, 180 pp. (Folklór Archivum 23) [in Hungarian].
 48. SZILÁGYI, Miklós. Halászóparasztok, halászati vállalkozók: Történеti források és elemzések. Budapest: L’Harmattan & MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2002, 230 pр. [in Hungarian].
 49. ТÁTRAI, Zsuzsanna. A pünkösdnek jeles napján… Pünkösd a XIX–XX századi magyar néphagyományban. Budapest: Акаdémiai K., 2010, 304 pp. [in Hungarian].
 50. KRÍZA,Ildikó (editor and foreword’s author). Történelem és emlékezet: Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadsághárc 150 évfordulója alkalmából. Budapest: Néprajzi Társaság, 1998, 330 pp. [in Hungarian].
 51. VERES, Péter. Mérföldkövek a magyar őstörténetben. Budapest: Napkút K., 2009, 160 pp. [in Hungarian].