Етика щодо публікацій

Науковий журнал «Народна творчість та етнологія» у редакційній політиці послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, матеріали, подані авторами, редагуються та рецензуються членами редакційної колегії наукового видання та незалежними експертами.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право на стилістичну правку рукопису та скорочення тексту, зі збереженням його змісту та авторського стилю, а також з обов’язковим погодження з автором про передбачені внесення змін.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат та інших даних несуть автори.

Надані матеріали не повертаються авторові, а зберігаються в архіві редакції.

 

Етичні зобов’язання авторів

Обов’язок автора полягає у ґрунтовному науковому представленні результатів проведеного дослідження, а також у об’єктивному висвітленні його цінності. Автор має подати свій рукопис за логічно викладеною структурою, згідно з вимогами періодичного видання до публікацій.

Автори статей несуть повну відповідальності за зміст статей.

Автор повинен посилатися лише на ті матеріали, які сприяють якомога глибшому висвітленню проблематики статті. Використовуючи власні польові записи та фотоматеріали, авторам необхідно їх спершу документально оформити в архіві, і лише тоді посилатися на фонд та одиницю збереження в тексті статті.

Недопустимим є представлення плагіату як оригінальної роботи та подання до друку вже опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції наукового журналу.


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ