Про журнал

Засновники: Національна академія наук України та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Видавець: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Рік заснування: 24.12.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 17404-6174Р від 24.12.2010 р.

Історія видання: Започаткований 1925 р. Етнографічною комісією ВУАН під назвою «Етнографічний вісник» (1925–1932), «Український фольклор» (1937–39), потім – «Народна творчість» (1939 –1941). Від 1957 до 2010 рр. (включно) – «Народна творчість та етнографія», з 2011 р. журнал зареєстрований під назвою «Народна творчість та етнологія».

Проблематика: У журналі висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Видання містить ілюстрований матеріал.

ISSN: 2664-4282

E-ISSN: 2786-6181

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/nte

Галузь науки: історичні (спеціальність 032), культурологія (спеціальність 034), філологічні (спеціальність 035)

Категорiя: «Б» (Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 р.)

Періодичне видання включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (спеціальність 032), культурології (спеціальність 034), філологічних наук (спеціальність 035).

Науковий журнал індексується в базах даних:
        

          

Періодичність: 4 номери на рік

Мова видання: українська, польська, македонська, англійська

Головний редактор: Великочий Володимир Степанович – доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6926-1474

Голова науково-видавничої ради: Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726

Редакційна колегія:

 • Орлик Василь Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету (Кропивницький, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7947-9557;
 • Csaba Mészáros (Чаба Месарош) – Ph.D., науковий співробітник Інституту етнології Науково-дослідного центру гуманітарних наук Угорської академії наук у Будапешті (Будапешт, Угорщина). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0306-8417;
 • Petko Hristov (Христов Петко) – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник, директор Інституту етнології, фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук (Софія, Болгарія). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3589-4668;
 • Ovidiu Morar (Овідіу Морар) – доктор філологічних наук, професор Сучавського університету ім. Штефана чел Маре (Сучава, Румунія);
 • Mihaela Violeta Munteanu (Міхаєла Віолета Мунтяну) – доктор філологічних наук, професор Центрального Північного університету (м. Бая-Маре, Румунія), Трансильванського університету (м. Брашов, Румунія). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0721-930X;
 • Harieta Mareci-Sabol (Харієта Мареч-Сабол) – доктор історичних наук, доцент Сучавського університету ім. Штефана чел Маре (Сучава, Румунія). ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-6712-6893;
 • Fialkova Larisa(Фіалкова Лариса Львівна) – кандидат філологічних наук, доцент, професор Хайфського університету (Хайфа, Ізраїль). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4817-8081;
 • Natalie Kononenko (Кононенко Наталя) – кандидат наук, професор фольклору у відділі сучасних мов і культурних студій при факультеті гуманітарних наук Університету Альберти (Едмонтон, Канада). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5161-9511;
 • Delić Simona (Делич Сімона) – доктор наук, фольклористка, співробітник Інституту етнології та фольклористики в Загребі (Загреб, Хорватія);
 • Кондратікова Ліліана Едуардівна (Condraticova Liliana) – доктор хабілітат мистецтвознавства та культурології, доктор хабілітат історії, науковий співробітник, генеральний вчений секретар Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8735-3364;
 • Колосніченко Олена Володимирівна – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5665-0131;
 • Чупріна Наталія Владиславівна – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7017-6456;
 • Філіп Болман (Philip V. Bohlman) – доктор наук, етномузиколог, професор музики та гуманітарних наук, заслужений професор кафедри музики коледжу Університету Чикаго (Чикаго, США ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0216-4055;
 • Косів Роксолана Романівна – доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри сакрального мистецтва, Львівська національна академія мистецтв (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1202-1488;
 • Скрипник Ганна Аркадіївна – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726;
 • Бондаренко Галина Борисівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3448-494X;
 • Балушок Василь Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270;
 • Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1342-2363;
 • Вахніна Леся Костянтинівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1030-7140;
 • Глушко Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891;
 • Кожухар Віктор Григорович – доктор історії, керівник групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6313-049X;
 • Кожухар Катерина Сергіївна – доктор педагогіки, старший науковий співробітник групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (Кишинів, Молдова). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8272-9940;
 • Кушнір В’ячеслав Григорович – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова МОН України (Одеса, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3058-3019;
 • Микитенко Оксана Олегівна – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7613-8557;
 • Мушкетик Леся Георгіївна – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5958-0044;
 • Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0020-5973;
 • Сополига Мирослав Дмитрович – доктор історичних наук, професор (Свидник, Словаччина). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0037-8006;
 • Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9074-4120;
 • Немкович Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0006-5720;
 • Забашта Ростислав Васильович – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1043-1678.

Адреса редакції: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й пов., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Тел.: (044) 278-34-54

Е-mail: redaktsiia.imfe@gmail.com


The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ