Політика журналу

Періодичне видання «Народна творчість та етнологія» – науковий рецензований фаховий журнал відкритого доступу, який містить дослідницькі статті, джерельні матеріали, хроніки, фахові рецензії.

Основною метою часопису є висвітлення найактуальніших проблем сучасного народознавства (етнології, фольклористики) та сприяння обізнаності населення у питаннях міжетнічних стосунків, національної політики, гармонізації суспільних процесів та розвитку культури.

Завдання:

  • поширення наукових знань зі сфери гуманітаристики серед широкого загалу;
  • формування належної етнокультурної обізнаності населення і гармонійних міжетнічних взаємин;
  • запобігання виникненню етноконфліктних ситуацій і формування толерантного та доброзичливого суспільного співжиття завдяки поширенню достовірної наукової інформації;
  • естетичне виховання суспільства шляхом популяризації кращих творів народного мистецтва і фольклорної творчості.

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ