Склад редакційної колегії

Головний редактор: Скрипник Ганна Аркадіївна – академік НАН України, доктор історичних наук, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Заступник головного редактора: Іваницький Анатолій Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Відповідальний секретар: Бондаренко Галина Борисівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Редактор-координатор: Щербак Олена Миколаївна

Редакційна колегія:

 • Артюх Лідія Федорівна – кандидат історичних наук;
 • Балушок Василь Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Борисенко Валентина Кирилівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Вахніна Леся Костянтинівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Глушко Михайло Степанович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Грица Софія Йосипівна – доктор мистецтвознавства, професор;
 • Дзюба Іван Михайлович – радник Президії НАН України, академік НАН України;
 • Кожухар Віктор Григорович – доктор історії, член групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова;
 • Кожухар Катерина Сергіївна – доктор педагогіки, член групи «Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова;
 • Кушнір В’ячеслав Григорович – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та філософії, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова МОН України;
 • Микитенко Оксана Олегівна – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Мушинка Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор (Словаччина);
 • Мушкетик Леся Георгіївна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Руда Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України;
 • Семенюк Григорій Фокович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Скляр Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Сополига Мирослав Дмитрович – доктор історичних наук, професор (Словаччина).