Повернутись до журналу2019 рiк №2

Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Борисенко Мирослав
Стор.:
50-62
УДК:
323.1(100+477)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.01.050
Бібліографічний опис:
Борисенко, М. (2019) Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст. Народна творчість та етнологія, 1 (377), 50–62.

Автор

Борисенко Мирослав

доктор історичних наук, професор кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст

 

Анотація

У статті розглянуто походження терміна «корінні народи» в політичному словнику сучасної України в порівнянні з його тлумаченням у Європі. Автор наполягає, що значення терміна змінювалося протягом останнього століття. Досліджено історію руху за права корінних народів у світі з початку ХХ ст. до прийняття Декларації ООН про права корінних народів у 2007 році.

 

Ключові слова

корінні народи, колективні права, Декларація ООН, культурний геноцид, асиміляція.

 

Список використаних джерел

 1. Бабін Б. Конституційно-правовий статус корінних народів України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса, 2005. 19 с.
 2. Гарипов Р. Понятие «коренной народ» и их статус в международном и внутригосударственном праве. URL : DOI: 10.7256/2226-6305.2013.3.5362.
 3. Декларация Организации Объединенных наций о правах коренных народов. Руководство для национальных правозащитных организаций. URL : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_ru.pdf.
 4. Енциклопедія сучасної України. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. Т. 14. 787 с.
 5. Козачук О. Державна політика Канади щодо корінних народів. Стан наукової розробки. Науковий вісник ужгородського університету. Серія Політологія, Філософія, Історія. 2010. Вип. 15. С. 149–153.
 6. Козачук О. Еволюція політики США щодо індіанців у 1776–1934 рр. Панорама політологічних студій. 2013. Вип. 10. С. 247–257.
 7. Козачук О. Зміни в політиці США по відношенню до корінних народів у 60‑х–70‑х роках ХХ ст. Вісник Дніпропетровського університету. 2014. Т. 22. Вип. 24. С. 147–154.
 8. Козачук О. Посилення впливу корінних народів на півночі Канади в кінці ХХ на початку ХХІ ст. Вісник Дніпропетровського університету. Серія Політологія. 2012. № 22. С. 180–185.
 9. Козачук О. Політика Канади і США щодо корінних народів: можливі уроки для України. Панорама політологічних студій. 2013. Вип. 11. С. 214–219.
 10. Коренное население. Глобальное стремление к справедливости. Доклад для независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. Москва : Международные отношения, 1990. 245 с.
 11. Кочарян В. Коренные народы и их защита в международном праве. URL : http://www.ysu.am/files/06V_Kocharyan.pdf.
 12. Самойленко Є. Поняття «корінний народ» та питання визнання статусу корінних народів у міжнародному праві. Міжнародне право. 2017. № 6. С. 209–212.
 13. Соколовский С. О смысле понятия «коренной народ». Дискуссия. Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 60–77.
 14. Соколовский Е. Что значит быть коренным. Международные подходы и правовой статус «коренных народов». Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах. Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга. Москва : ИЭА РАН, 2009. С. 147–159.
 15. Ханенко-Фрізен Н. Усна історія та перезавантаження нації. Політика «правди і примирення» в Канаді від 2008 р. Критика. 2018. Вип. 1.
 16. JaskarianсD. What Standing Rock teaches us about environmental justices. URL : https://items.ssrc.org/what-standing-rock-teaches-us-about-environmental-justice/.
 17. Kuper А. The return of the Native. Current Anthropology. 2003. Vol. 44. № 3. P. 389–403.
 18. Margaret Connell Szazc. Federal Boarding school and the Indian child 1920–1960. URL : https://www.sdhspress.com/journal/south-dakota-history-7-4/federal-boarding-schools-and-the-indian-child-1920-1960/vol-07-no-4-federal-boarding-schools-and-the-indian-child.pdf.
 19. Peru moves to create huge indigenous reservation in Amazon. URL : https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2018/feb/28/peru-moves-huge-new-indigenous-reserves-amazon?fbclid=IwAR1Ubgoc7PrXNBwhxbM9WBq9yZUKu7a3js_xDHYT7lPjAoVU6Pp0-3ValcI.
 20. Simic M. On the border with culture, or who are the «green natives»? Bulletin of the Institute of Ethnography. 2014. LXI. # 1. P. 87–98.