Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України

науковий журнал


Народна творчість та етнологія


Рік заснування: 24.12.2010

Періодичність: 6 номерів на рік

Мова: українська, резюме українською, англійською мовами.

ISSN: 01306936

Засновники: Національна академія наук України та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.

Головний редактор: академік НАН України Г. А. Скрипник

Адреса редакції: Київ-01, вул. Грушевського, 4.

Тел.: (044) 278-34-54

Е-mail: etnolog@etnolog.org.ua

Проблематика журналу: історія та теорія українського фольклору, етнології та народного мистецтва
Folklore and ethnology


Publication history: 2011

Frequency: 6 issues / year

Languages: Ukrainian (as well as in summery), English

ISSN: 01306936

Founder: National Academy of Sciences of Ukraine and M.T. Rylskyi Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Edited by: academician G.A. Skrypnyk

Address: Kyiv - 01, Hrushevskyi St., 4.

Tel.: (044) 278-16-36

Е-mail: etnolog@etnolog.org.ua

Discipline: history and theory of Ukrainian folklore studies, ethnology and folk art.
“НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ” – науково-популярний ілюстр. журнал ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України та Національної академії наук України. Заснований 1925 року Етнографічною комісією ВУАН під назвою «Етнографічний вісник» (1925–1932), «Український фольклор» (1937–39), потім «Народна творчість» (1939 –1941). Від 1957 по 2010 виходив під назвою "Народна творчість та етнографія" у Києві (видавництво «Наукова думка», тираж близько 5000, друк. арк. 13+4 вкл.) як квартальник, від 1990 – двомісячник. Головний редактор М. Рильський (1957–64), О. Костюк (в.о. гол. ред., 1965), О. Дей (1966–73), С. Зубков (1974–87), О. Костюк (1988–99), Г. Скрипник (від 2000). В 1960–70 рр. тираж сягав 12710 примірників, від 2000 – 850. З 2011 року виходить під назвою "Народна творчість та етнологія".

В журналі висвітлюються питання теорії, історії і сучасного стану народної культури, а саме: словесної, музичної і пісенної народної творчості (фольклор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, народного побуту (етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а також публікуються нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформації з питань народної творчості та етнографії, в яких відображені досягнення в галузі культури українського та інших слов’янських народів. Журнал ілюстрований репродукціями зразків народного мистецтва.

Значне місце в журналі посідають публікації зразків народної словесної, пісенної і музичної творчості, народного танцювального та образотворчого мистецтва. Друкуються матеріали з історії фольклористики та етнографії, про творчість видатних народних співців, кобзарів, розповідачів, майстрів народного мистецтва.

Журнал подає широку інформацію про роботу в галузі народної творчості та етнографії, яку провадять науково-дослідні, вищі і спеціальні середні учбові заклади, Будинки і Палаци культури, музеї, клуби України та ін. країн.

Постійні рубрики: Статті; Розвідки і матеріали (Замітки та матеріали); Дослідження з історії науки та культури; З експедиційних матеріалів; Публікації; З архівів, колекцій та рідкісних видань; Трибуна молодого дослідника (Сторінка молодого дослідника); На допомогу художній самодіяльності; Вам, вчителі (На допомогу вчителеві); Наш календар (Ювілейні та пам’ятні дати); Критика та бібліографія; Огляди, рецензія, анотації; Нам пишуть (З нашої пошти), Хроніка.

На сторінках журналу друкувалися як видатні вчені, молоді дослідники (аспіранти), так і не байдужі до питань народної творчості дописувачі – краєзнавці, вчителі, працівники відділів освіти та культури, художні керівники творчих колективів.


С. М. Василик
Головний редактор:

Скрипник Ганна Аркадіївна – директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАН України, професор;Заступник головного редактора:

Іваницький Анатолій Іванович – провідний науковий співробітник відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства;Відповідальний секретар:

Бондаренко Галина Борисівна – провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат історичних наук;Редакційна колегія:

Артюх Лідія Федорівна – провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат історичних наук;

Балушок Василь Григорович – провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат історичних наук;

Борисенко Валентина Кирилівна – професор кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук;

Вахніна Леся Костянтинівна – завідувач відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, пров.н.с., кандидат філологічних наук;

Гринів Олег Іванович – професор кафедри суспільних наук Київського міжнародного університету, доктор філософських наук, професор;

Грица Софія Йосипівна – завідувач відділу етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, пров.н.с., доктор мистецтвознавства, член-кореспондент АМУ;

Давидюк Віктор Феодосійович – професор кафедри української літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки, доктор філологічних наук, професор;

Дзюба Іван Михайлович – радник Президії НАН України, академік НАН України;

Кирчів Роман Федорович – провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор;

Курочкін Олександр Володимирович – головний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор історичних наук;

Малинська Наталія Анатоліївна – професор кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук;

Мушинка Микола Іванович – голова Асоціації україністів Словаччини та наукового товариства ім. Т. Шевченка Словаччини, іноземний член НАН України, доктор філологічних наук;

Наулко Всеволод Іванович – професор Київського славістичного університету, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України;

Сегеда Сергій Петрович – головний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор історичних наук, професор;

Семенюк Григорій Фокович – директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор;

Сополига Мирослав Дмитрович – директор Музею української культури у Свиднику (Словаччина), доктор історичних наук;

Тиводар Михайло Петрович – професор Ужгородського національного університету, доктор історичних наук, професор.Редактор-координатор

Олена ЩербакРедактори

Надія Ващенко, Наталя Довгань, Лариса Ліхньовська, Людмила Тарасенко, Олена ЯринчинаРедактори англомовних текстів

Олена Калач, Павло РафальськийОператор

Ірина МатвеєваКомп’ютерна верстка

Людмила Настенко