Повернутись до журналу2018 рiк №4

Явище «національна ідентичність» у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Дєдуш Олексій
Стор.:
79-84
УДК:
316.347:130.2
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2018.03.079
Бібліографічний опис:
Дєдуш, О. (2018) Явище «національна ідентичність» у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського. Народна творчість та етнологія, 3 (373), 79–84.

Автор

ДЄДУШ ОЛЕКСІЙ

провідний етнолог відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Явище «національна ідентичність» у координатах ноосферної концепції Володимира Вернадського

 

Анотація

У статті зроблено огляд окремих положень ноосферної концепції В. Вернадського, які корелюють з дослідженнями поняття «національна ідентичність». Проаналізовано прогностичні елементи вчення В. Вернадського про ноосферу, які стосуються соціогуманітарних проблем. Досліджено основні напрями наукових пошуків гуманітаристів – прихильників теорії ноосфери та їхнє місце в сучасних студіях інформаційного суспільства. Запропоновано новий термін «національна ноосфера» для позначення сукупності національних науково-технічних та культурних здобутків.

 

Ключові слова

національна ідентичність, національна самосвідомість, Володимир Вернадський, ноосферна теорія, національна ноосфера.

 

Список використаних джерел

 1. Василюк О. Д. Особисте листування двох фундаторів Української академії наук – Володимира Вернадського та Агатангела Кримського. Східний світ. 2012. № 3. С. 18–25.
 2. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. Москва : Наука, 1991. 271 с.
 3. Вернадський В. І. Українське питання і російська громадськість / пер. Н. Білоцерківець. Вітчизна. 1988. № 6. С. 172–177.
 4. Козловец Н. А. Модернизация versus национальная идентичность. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации.Сб. науч. тр.: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский. 2012. Т. 1. С. 28–39.
 5. Лавренова О. А. Культура и пространство: ноосфера, пневматосфера и семиосфера как базисные концепты. Вестник НГУ. Серия: Философия. 2010. Т. 8. Вып. 1. С. 90–95.
 6. Смирнов Г. С., Смирнов Д. Г. Философия и семиотика ноосферной идентичности: религиозный аспект (общее и особенное). Ноосферные исследования. 2013. № 2. С. 84–95.
 7. Сокуренко П. І., Авраменко І. М., Третяк О. М. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу в контексті інноваційного розвитку світової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 3. T. 3. С. 266–271.
 8. Таран В. О. Ідеологія перехідного суспільства (Соціально-філософський аналіз ідеологічного процесу в пострадянській Україні) : монографія. Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. 316 с.
 9. Хома Н. М. Роль соціальних мереж у координації протестних акцій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Київ, 2014. Вип. 15. С. 66–72.
 10. Чукова Р. Национальная идентичность в постсоветской Центральной Азии: реалии и перспективы. Bulgarian Historical Review. 2008. Т. 36. № 3/4. С. 70–99.
 11. Яншина Ф. Ноосфера В. Вернадского: утопия или реальная перспектива. Общественные науки и современность. 1993. № 1. С. 163–173.
 12. Moraru C. Global Romance. Nicole Mones, Teilhard de Chardin and the Critique of «Planetization». Canadian Review of Comparative Literature. 2011. Т. 29. № 4. PP. 491–518.
 13. Teilhard de Chardin P. L’Avenir de l’homme. Paris : Seuil, 1959. 405 pp.
© ІМФЕ