Повернутись до журналу

Етнокультурна спадщина зарубіжних українців

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Рендюк Теофіл
Стор.:
7-13
УДК:
316.7:323.113(=161.2)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.06.007
Бібліографічний опис:
Рендюк Т. (2019) Етнокультурна спадщина зарубіжних українців. Народна творчість та етнологія, 6 (382), 7–13.

Автор

Рендюк Теофіл

доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Етнокультурна спадщина зарубіжних українців

 

Анотація

У статті проаналізовано процес формування, збереження та розвитку етнокультурної спадщини закордонними українцями в різні часи і в різних країнах, де вони наразі проживають, як важливий чинник консолідації українського етносу в світі.

Підкреслено особливості формування етнокультурної спадщини українцями в Канаді та Австралії, де, на відміну від інших держав компактного проживання етнічних українців, присутня конструктивна національна політика, спрямована на суцільну підтримку новоприбулих етносів, зокрема й українців, а не на їхню прискорену асиміляцію.

Зазначено, що українці закордоном заснували численні музеї народної творчості, де зберігаються найцінніші об’єкти національної культурної спадщини. Особливої ваги набувають музеї української культури в різних країнах світу. Так, у жовтні 2017 року в Філадельфії (США) у приміщенні Manor College відкрили новий Український музей. На увагу заслуговує також реконструкція українського жіночого одягу від часів Київської Русі (ІХ ст.) до Гетьманщини (ХVІІІ ст.), виготовленого Союзом українок Америки (СУА), а також елементи одностроїв українських молодіжних організацій Америки «Пласт» та «Спілки Української Молоді» (СУМ).

Наведена також унікальна інформація про архівні фонди і центри, де сконцентровані колективні та індивідуальні документи, пов’язані із існуванням та різноманітною діяльністю представників зарубіжних українців  у різні часи та в різних країнах світу.

 

Ключові слова

українська громада за кордоном, етнокультурна спадщина, національна ідентичність, форми народної творчості, об’єкти матеріальної культури зарубіжних українців (національний одяг, кухня, традиційні знаряддя праці, музичні інструменти тощо), об’єкти нематеріальної культури (мова, віра, обряди, звичаї), архівні фонди і центри української діаспори, території культурної спадщини закордонного українства, консолідація українського етносу, Український музей у Філадельфії, молодіжні організації Америки «Пласт», «Спілка української молоді» США, Музей української діаспори в Києві, реконструкція українського одягу, однострої українських організацій «Пласт».

 

Список використаних джерел

  1. Bondarenko G. Modern forms of broadcasting of ethnocultural heritage. Borders. culture and identity. Ethnology of the East Slavic Borderlands. M.: IEA RAN, 2012.
  2. Seneta Е. Ukrainians in the 1986 Census. Ukrainian settlemrnt in Australia. Sydney, 1989.
  3. Аза Л. О., Попок А. А., Швачка О. В. Українці Румунії: сучасний стан та перспективи етнокультурного розвитку. Київ : Соціс; Рівне: Ліста, 1999. 88  с.
  4. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини». Відомості Верховної Ради України. 2008. № 16.
  5. Кожолянко Г. Українська спільнота Канади 80-х років ХІХ – початку ХХІ століття. Традиційна культура діаспори / Зб. наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2012.
  6. Чернова К. О. Етнокультурна ідентичність національної діаспори. Український соціум. 2006. № 3–4.