Повернутись до журналу

Українці Казахстану: історія формування та етнокультурні особливості національної меншини

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Чернієнко Денис
Стор.:
14-28
УДК:
39(574=161.2):316.347:323.15
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.06.014
Бібліографічний опис:
Чернієнко, Д. (2019) Українці Казахстану: історія формування та етнокультурні особливості національної меншини. Народна творчість та етнологія, 6 (382), 14–28.

Автор

Чернієнко Денис

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії держави Комітету науки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан (Нур-Султан)

 

Українці Казахстану: історія формування та етнокультурні особливості національної меншини

 

Анотація

У статті розглядається історія формування українського населення Казахстану, звернено увагу на основні міграційні етапи, що були зумовлені певними соціально-економічними та політично-ідеологічними чинниками свого часу. За даними переписів населення наводяться пікові статистичні показники, проаналізовано сучасний стан, який демонструє стрімке зменшення чисельності українців в Казахстані, пов’язане з міграційними, етнодемографічними, етносоціальними та асимілятивними процесами. Задля характеристики основних рис традиційної національної культури залучено дані провідних українських учених – В. Білецької, О. Бежковича, які першими з наукового погляду досліджували життя та побут переселенців у 1920‑х роках. Зазначено, що українці в Казахстані зберігали деякі етнографічні особливості до середини ХХ ст. й навіть пізніше, що проявлялося в житлі, одязі, кухні, обрядах тощо. Вагомим складником значних асиміляційних процесів є мовна асиміляція: за даними перепису 2009 року українську мову рідною вважають 15,8 % українців Казахстану. На основі статистичних матеріалів також наводиться загальна соціальна картина сучасної національної меншини. Діяльність існуючих на сьогодні в Казахстані українських етнокультурних центрів, громадських об’єднань і товариств спрямована на збереження етнічної самобутності, найвиразніших рис національної культури. Водночас важливе значення має історичний досвід і сучасний стан етнокультурної взаємодії українського і казахського народів, яка сягає свого початку ще від часів перших переселенців. Чимало джерел надають свідчення, що між казахами та українцями встановлювалися переважно дружні стосунки. У повсякденному побуті це проявлялося в запозиченні різних господарських традицій і знань, міжетнічних шлюбах, оволодінні мовами. Наприкінці зроблено висновки, що науковий досвід вивчення українців Казахстану не є достатнім і належним як для такої досі численної національної групи. Стрімке зникнення автентичної культури та активні асиміляційні процеси роблять украй актуальним проведення насамперед етнографічних, етносоціальних та етнодемографічних досліджень.

 

Ключові слова

асиміляція, етнокультура, ідентичність, Казахстан, міграції, національна меншина, переписи населення, переселення, українці.

 

Список використаних джерел

 1. Административное деление Казахстана. Howling Pixel. URL: https://howlingpixel.com/i-ru/Административное_деление_Казахстана (дата звернення 17.09.2019)
 2. Бежкович А. Общий очерк быта украинцев-переселенцев Семипалатинского округа КА ССР. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1. Од. зб. 292.
 3. Бежкович А. Украинцы-переселенцы Семипалатинской губернии. Материалы комиссии экспедиционных исследований. Ленинград, 1930. Вып. 16.
 4. БілецькаВ. В степах Казахстану [Б. м.] [Б. р.]
 5. Даутова С. «Поездка полтавских ходоков в Семиречье»– путешествие во времени. Достық – Дружба. 2006. № 9–10.
 6. Елтін А. Украинцы в Казахстане (06.10.2017). Yvision.kz. URL : https://yvision.kz/post/776304 (дата звернення 15.09.2019).
 7. Зубик А. Українська діаспора: суспільно-географічне дослідження. Львів : Видавництво «ПРОСТІР М», 2019.
 8. Казахстан – Украина: дороги и перекрестки, 1917–2008. Сборник воспоминаний и документов. Алматы, 2009.
 9. Мазука Л. Закордонне українство в Казахстані: історія та сучасність. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3(8).
 10. Мазука Л. Формування української меншини в Казахстані (80‑ті рр. XIX ст. – початок 30‑х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 1996.
 11. Макаренко А. Украинцы. Алматы, 1998.
 12. Маханова А.О. К истории расселения украинцев в Уральской и Тургайской областях в конце ХIХ – начале ХХ вв. Образование и наука XXI века – 2010. URL : http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Istoria/72407.doc.htm (дата звернення 10.09.2019).
 13. Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический сборник. Астана, 2010.
 14. Резонтова М. Особенности украинской свадьбы на Востоке Казахстана. История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай) : материалы междунар. науч.‑практич. конф. Горно-Алтайск, 2012.
 15. Сергійчук В. Депортації українців до Казахстану. Київ, 2018.
 16. Скрипник Г. Народознавчі дослідження Опанаса Бежковича – вченого з Кубані. Народна творчість та етнологія. 2015. № 2.
 17. Украинцы в Центральном Казахстане. Караганда, 2007.
 18. Украинцы. Народ Казахстана. Энциклопедия. Алматы, 2016.
 19. Українці Казахстану. Київ, 2004.
 20. Чабан А. Хліборобські традиції українців у Республіці Казахстан. Український селянин. 2015. Вип. 15.
 21. Чернега Т. Українці в Казахстані: з історії переселень. Українські новини. 2012. № 9.
 22. Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2019 года. Электронное Правительство РК. URL : https://data.egov.kz/datasets/view?index=kazakstan_respublikasy_halkyny (дата звернення 10.09.2019).