Повернутись до журналу2017 рiк №6

Етнічний чинник в освітньо­культурній політиці України та Угорщини

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Мушкетик Леся
Стор.:
32-37
УДК:
323.1+37.014.5](477+439)
Бібліографічний опис:
Мушкетик, Л. (2017) Етнічний чинник в освітньо-культурній політиці України та Угорщини. Народна творчість та етнологія, 5 (369), 32–37.

Автор

Мушкетик Леся – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Етнічний чинник в освітньо­культурній політиці України та Угорщини

 

Анотація

У статті йдеться про етнополітичні та інші аспекти українсько-угорських контактів, зокрема на Закарпатті, де проживає доволі численна угорська спільнота і де нині констатуємо значні сепаратистські тенденції. Розглянуто становище нацменшин в обох країнах, питання освіти та культури. Для вирішення цих проблем потрібен діалог політиків, культурних діячів і науковців, що показано на прикладі співробітництва міжакадемічних установ двох країн.

 

Ключові слова

Україна, Угорщина, етнополітика, нацменшини, освіта, Закарпаття, сепаратизм, наукове співробітництво.

 

Список використаних джерел

 1. Коротка історія Угорщини / під ред. П. Ганака ; пер. з угор. Й. Кобаля та А. Шолтеса. Ніредьгаза, 1997. 223 с.
 2. Мушкетик Л. Г. Переклад з угорської на українську мову. Київ : Аспект-Поліграф, 2006. 200 с.
 3. Мушкетик Л. Славістичні студії в Угорщині: історія та сучасний стан. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. 401 с.
 4. Мушкетик Л. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями досліджень, персоналії. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. 400 с.
 5. Сучасна зарубіжна етнологія : антологія : у 2 т. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2010–2011.
 6. Hármas hátárok néprajzi nézetben / szerk. T. Turai, Cs. Mészáros. Budapest : MTA BTK NTI, 2015. К. 1. 218 p.
 7. Hármas hátárok néprajzi értelmezésben / szerk. T. Turai. Budapest : MTA BTK NTI, 2015. К. 2. 296 p.
 8. Kriza I. Magyar szabadságharc a ruszin népköltészetben. Tanulmányok a hazai bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség nеprajzáróуl. 2000. N 3. P. 136–163.
 9. Paládi-Kovács A. Ukrán szorványosok a Zempléni-hegyvidék falvaiban. Népi Kultura – Népi Tarsadalom. 1973. N 7. P. 23–31.
 10. URL: http://www.etnologiaszeged.hu/index.php/hu/tanszek/tanszektortenet.
 11. URL : http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/60321-posol-ukrajini-mi-gotovi-obgovoryuvati-osvitnij-zakon.