Повернутись до журналу2019 рiк №5

Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ – початок ХХІ століття)

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Чибирак Світлана
Стор.:
56-66
УДК:
006.91:39(477.41/.42)"195/201"
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.04.056
Бібліографічний опис:
Чибирак, С. (2019) Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ – початок ХХІ століття). Народна творчість та етнологія, 4 (380), 56–66.

Автор

Чибирак Світлана     
кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ – початок ХХІ століття)

 

Анотація

Народні знання українців, отримані в ході щоденного спостереження за природою, передавалися від покоління до покоління як частина досвіду та добре збереглися в народній пам’яті. До сфери народних знань відносяться раціональні та ірраціональні відомості з народної ботаніки, зоології, метеорології, аграрного календаря, астрономії, а також метрології. Народна метрологія сформувала знання про систему мір, одиниць і способів вимірювання, в основі яких лежить використання частин людського тіла, фізичних властивостей предметів чи певних відомих величин, а також офіційних мір, що були адаптовані до місцевих метрологічних традицій. До народної метрології відносяться міри та способи вимірювання довжини, часу, ваги, площі, об’єму. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. на Правобережному Поліссі, згідно з польовими дослідженнями, частково збереглися знання про народні міри та способи їх використання. Проте варто відзначити, що за свідченнями респондентів розміри народних мір різні, що зумовлено залежністю їх величини від антропологічних особливостей людини чи традиції використання певної міри, тобто народні міри мали відносну величину, допускали можливість похибки. Отримані поліщуками у ХХ ст. математичні знання під час навчання, за допомогою телебачення й радіомережі спричиняють зникнення їх із системи народних мір та способів їх вимірювання, а отже, до втрати локальних особливостей виміру довжини, часу, ваги, площі, об’єму. Відсутність потреби передавати народні метричні знання наступним поколінням, а також широке використання в торгівлі, будівництві, інших сферах діяльності людини метричної системи, яка є зручною в застосуванні, адже легко ділиться на частини, також є причинами зникнення в поліщуків народних метрологічних знань.

 

Ключові слова

народна міра, довжина, площа, об’єм, вага, орієнтація в часі, поліщуки.

 

Список використаних джерел

 1. Болтарович З. Е. Народные знания. Болтарович З. Е., Минько Л. И., Мороз Я. А., Федорив О. Р. Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. Минск : Наука и техника, 1987. С. 184–211.
 2. Бондаренко Г. В. Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни. Луцьк : Ред.-вид. від. Волин. ун-ту, 1997. 222 с.
 3. Веремійчик І. Традиційні знаряддя праці, промисли і ремесла на Волині. Луцьк, 1995. 256 с.
 4. Горленко В. Ф. Народні знання, світоглядні уявлення, вірування, мораль. Горленко В. Ф. , Наулко В. І. Культура і побут населення України. Київ : Либідь, 1991. С. 188–196.
 5. Народні знання. Українське народознавство: навч. посібн. Київ : Знання, 2006. С. 163–196.
 6. Скрипник Г. Народні знання. Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник. Київ : Либідь, 1993. С. 205–214.
 7. Український радянський енциклопедичний словник. Київ, 1986. Т. 1. 752 с.

Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

Ф. Володарка-2012: Матеріали історико-етнографічної експедиції до сіл Володарського і Васильківського районів Київський області (листопад 2012 р.)

 1. Спр. С. Чибирак-2. Матеріали, записані в с. Зрайки Володарського району від Дерев’яненко Василя Петровича, 1930 р. н., який народився в с. Черевач Чорнобильського р-ну, в 1986 р. переїхав в с. Зрайки.

Ф. Лугини-2005: Матеріали комплексної історико-етнографічної експедиції до Лугинського, Овруцького та Коростенського районів Житомирської області (липень-серпень 2005 р.)

 1. Спр. С. Чибирак-1. Матеріали, записані в с. Вигів Коростенського р-ну від Дідовської Ганни Олександрівни, 1926 р. н.
 2. Спр. С. Чибирак-2. Матеріали, записані в с. Бовсуни Лугинського р-ну від Бовсуновського Павла Андрійовича, 1917 р. н.
 3. Спр. С. Чибирак-2. Матеріали, записані в с. Бовсуни Лугинського р-ну від Бовсуновської Олександри Олександрівни, 1932 р. н.
 4. Спр. С. Чибирак-3. Матеріали, записані в с. Червона Волока Лугинського р-ну від Дякевич Галини Максимівни, 1941 р. н.
 5. Спр. С. Чибирак-4. Матеріали, записані в с. Липники Лугинського р-ну від Браждан Галини Степанівни, 1935 р. н.
 6. Спр. С. Чибирак-4. Матеріали, записані в с. Липники Лугинського р-ну від Потапчук Єви Яківни, 1910 р. н.
 7. Спр. С. Чибирак-5. Матеріали, записані в с. Осни Лугинського р-ну від Таргонської Галини Охрімівни, 1935 р. н.
 8. Спр. С. Чибирак-5. Матеріали, записані в с. Осни Лугинського р-ну від Шевчук Надії Семенівни, 1918 р. н.
 9. Спр. С. Чибирак-6. Матеріали, записані в с. Повч Лугинського р-ну від Войтюк Марфи Денисівни, 1904 р. н.
 10. Спр. С. Чибирак-6. Матеріали, записані в с. Повч Лугинського р-ну від Герасімчук Оксани Омелянівни, 1924 р. н.
 11. Спр. С. Чибирак-6. Матеріали, записані в с. Повч Лугинського р-ну від Роговенко Галини Іванівни, 1941 р. н.
 12. Спр. С. Чибирак-7. Матеріали, записані в с. Путиловичі Лугинського р-ну від Каменьчук Марії Євтухівни, 1925 р. н.
 13. Спр. С. Чибирак-8. Матеріали, записані в с. Запілля Лугинського р-ну від Кравчук Марії Никифорівни, 1926 р. н.
 14. Спр. С. Чибирак-8. Матеріали, записані в с. Рудня-Жеревці Лугинського р-ну від Мурги Ганни Захарівни, 1922 р. н.
 15. Спр. С. Чибирак-9. Матеріали, записані в с. Будо-Літки Лугинського р-ну від Голуб Євдокії Василівни, 1920 р. н.
 16. Спр. С. Чибирак-9. Матеріали, записані в с. Будо-Літки Лугинського р-ну від Губінської Ніни Степанівни, 1935 р. н.
 17. Спр. С. Чибирак-10. Матеріали, записані в с. Топільня Лугинського р-ну від Григор’євої Ганни Максимівни, 1924 р. н.
 18. Спр. С. Чибирак-10. Матеріали, записані в с. Топільня Лугинського р-ну від Істюк Ганни Левківни, 1922 р. н.
 19. Спр. С. Чибирак-10. Матеріали, записані в с. Топільня Лугинського р-ну від Мельник Ганни Панасівни, 1927 р. н.
 20. Спр. С. Чибирак-10. Матеріали, записані в с. Топільня Лугинського р-ну від Хурін Олександри Кіндратівни, 1940 р. н.
 21. Спр. С. Чибирак-11. Матеріали, записані в с. Остапи Лугинського р-ну від Применко Ганни Григорівни, 1935 р. н.
 22. Спр. С. Чибирак-12. Матеріали, записані в с. Красностав Лугинського р-ну від Горманчук Ганни Сергіївни, 1919 р. н.
 23. Спр. С. Чибирак-12. Матеріали, записані в с. Красностав Лугинського р-ну від Цапук Єфросії Дмитрівни, 1919 р. н.
 24. Спр. С. Чибирак-13. Матеріали, записані в с. Калинівка Лугинського р-ну від Мельничук Антоніни Савівни, 1930 р. н.
 25. Спр. С. Чибирак-14. Матеріали, записані в с. Возлякове Овруцького р-ну від Шпак Марії Платонівни, 1937 р. н.
 26. Спр. С. Чибирак-14. Матеріали, записані в с. Возлякове Овруцького р-ну від Шпак Софії Йосипівни, 1930 р. н.
 27. Спр. С. Чибирак-15. Матеріали, записані в с. Рудня-Жеревці Лугинського р-ну від Лепської Олени Миколаївни, 1928 р. н.

Ф. Камінь-Каширський-2012: Матеріали комплексної історико-етнографічної експедиції до Камінь-Каширського та Ратнівського районів Волинської області (липень–серпень 2012 р.)

 1. Спр. С. Чибирак-1. Матеріали, записані в с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну від Антонюк Олени Степанівни, 1926 р. н.
 2. Спр. С. Чибирак-2. Матеріали, записані в с. Полиці Камінь-Каширського р-ну від Мельник Ганни Никодимівни, 1928 р. н.
 3. Спр. С. Чибирак-3. Матеріали, записані в с. Пнівне Камінь-Каширського р-ну від Пилипчук Єлизавети Мартинівни, 1931 р. н.
 4. Спр. С. Чибирак-4. Матеріали, записані в с. Видричі Камінь-Каширського р-ну від Питель Уляни Федорівни, 1935 р. н.
 5. Спр. С. Чибирак-5. Матеріали, записані в с. Олександрія Камінь-Каширського р-ну від Денейчук Ганни Давидівни, 1935 р. н.
 6. Спр. С. Чибирак-6. Матеріали, записані в с. Велимче Ратнівського р-ну від Гайдучик Онисі Яківни, 1932 р. н.
 1. Спр. С. Чибирак-7. Матеріали, записані в с. Боровне Камінь-Каширського р-ну від Хмеляр Ірини Остапівни, 1936 р. н.
 2. Спр. С. Чибирак-7. Матеріали, записані в с. Оленине Камінь-Каширського р-ну від Тарасюк Анастасії Карпівни, 1935 р. н.
 3. Спр. С. Чибирак-7. Матеріали, записані в с. Оленине Камінь-Каширського р-ну від Убушко Анастасії Степанівни, 1932 р. н.
 4. Спр. С. Чибирак-8. Матеріали, записані в с. Верхи Камінь-Каширського р-ну від Пащук Марії Пилипівни, 1932 р. н.
 5. Спр. С. Чибирак-8. Матеріали, записані в с. Верхи Камінь-Каширського р-ну від Шипшелей Ніни Степанівни, 1931 р. н.
 6. Спр. С. Чибирак-8. Матеріали, записані в с. Піщане Камінь-Каширського р-ну від Пикуль Параски Василівни, 1932 р. н.
 7. Спр. С. Чибирак-8. Матеріали, записані в с. Піщане Камінь-Каширського р-ну від Шпанчук Ольги Степанівни, 1942 р. н.
 8. Спр. С. Чибирак-9. Матеріали, записані в с. Сошичне Камінь-Каширського р-ну від Лошик Олени Власівни, 1934 р. н.
 9. Спр. С. Чибирак-9. Матеріали, записані в с. Запруддя Камінь-Каширського р-ну від Ненюк Ірини Тимофіївни, 1932 р. н.
 10. Спр. С. Чибирак-11. Матеріали, записані в с. Стобихва Камінь-Каширського р-ну від Гривинець Оксани Іванівни, 1929 р. н.
 11. Спр. С. Чибирак-13. Матеріали, записані в с. Річиця Ратнівського р-ну від Гордун Марія Іванівна, 1927 р. н., яка народилася в с. Піски Річицькі, з 1949 р. проживає у с. Річиця.
© ІМФЕ