Повернутись до журналу

Проблеми соціокультурного розвитку об’єднаних громад в Україні: сучасний стан і перспективи досліджень

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Горова Віталіна
Стор.:
48-57
УДК:
394(477):[316.7+303.4]
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.06.048
Бібліографічний опис:
Горова, В. (2019) Проблеми соціокультурного розвитку об’єднаних громад в Україні: сучасний стан і перспективи досліджень. Народна творчість та етнологія, 6 (382), 48–57.

Автор

Горова Віталіна – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Проблеми соціокультурного розвитку об’єднаних громад в Україні: сучасний стан і перспективи досліджень

 

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану наукових досліджень проблем соціокультурного поступу об’єднаних громад в Україні. Використовуючи проблемно-тематичний підхід, розглянуто праці, які висвітлюють можливості та успішні ефекти європейського досвіду у сприянні соціокультурного розвитку громади. З’ясовано основні напрями, у яких акумулюються напрацювання дослідників за останні п’ять років проходження реформи децентралізації, що допомогло виокремити основні елементи формування ефективної системи місцевого самоуправління. Закцентовано увагу на міждисциплінарному підході в наявному доробку вітчизняних дослідників щодо європейських практик розкриття етнокультурного і туристичного потенціалу громади, створення інститутів самоорганізації мешканців щодо вирішення поставленої проблеми. Описано можливості й перспективи, із врахуванням позитивного зарубіжного та історичного вітчизняного досвіду, застосування подібних механізмів та інструментів у закладенні економічних підвалин для успішного соціокультурного буття українських громад.

 

Ключові слова

громада, самоорганізація, соціокультурний розвиток, співпраця, краудфандинг, креативні кластери, сквоти, бренд території.

 

Список використаних джерел

 1. Бовсунівська І. В., Бутник О. О. Децентралізація в сфері культури: досвід ефективної реформи європейських країн для України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 79–83.
 2. Велика ідея : спільнокошт. URL: https://biggggidea.com/projects/.
 3. Висоцька О. М. Удосконалення діалогу органів влади і громадськості на регіональному рівні. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12VOMGRR.pdf.
 4. Возняк О. Швейцарське містопланування: пошук динамічних елементів міського розвитку. Інтерв’ю з Філіпом Кабане. URL : http://www.canactions.com/interview_with_philippe_cabane.
 5. Воронкова В. Г. Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 48. С. 5–24.
 6. Воронкова В. Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправління суспільства: цивілізаційний контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 49. С. 17–28.
 7. Герман Мітіш (German Mitish) зі своїми коллегами представить EASA Ukraineна CANactions International Architecture Festival 2019. URL: https://www.facebook.com/CANactions/posts/2219920841406798.
 8. Децентралізація дає можливості. На 500–800 жителів громади має бути одна бібліотека – постанова Уряду. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10611.
 9. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні –DESPRO». Київ : ТОВ «Софія». 2012. 128 с.
 10. Жаховська В. Л. Можливості імплементації в Україні європейського механізму розвитку сільських поселень. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1(29). С.79–92.
 11. Заяць Т. А. Розвиток сільських поселень в Україні в умовах децентралізації: можливості та ризики. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3 (31). С. 48–60.
 12. Звєрєва О. В. (2015) Соціально-філософський дискурс процесів децентралізації державної влади в Україні. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 62. С. 244–255.
 13. Звонар В. П. SMART-громада як соціально-економічний феномен. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3 (31). С. 76–88.
 14. Коваленко Г. О., Дяченко М. І., Чукіна І. В. Огляд реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/35.pdf.
 15. Креативний кластер. URL: http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-industries/texts/?category=creative-cluster.
 16. Лиховид І. «Завдання бібліотеки – збирати людей» URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-cuspilstvo/zavdannya-biblioteky-zbyraty-lyudey.
 17. Романюк С. А. Суперечності та виклики реалізації реформи системи державного управління та самоврядування в Україні: методологічні аспекти. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 117–129.
 18. Серьогіна Т. В. Європейські практики забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення в контексті надання суспільних послуг. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 3–4. С. 36–42. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2017_5_3-4_6.
 19. Стасюк І. У Швеції оживили площу за допомогою довжелезної лави. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/18/u-shvetsiyi-ozhivili-ploshhu-za-dopomogoyu-dovzheleznoyi-lavi-foto/.
 20. Ткачук А. Ф. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний модуль) / А. Ткачук, М. Дацишин. Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 152 с.
 21. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти. монографія/ С.М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. 276 с.
 22. Хвесик М.А., Сундук А.М. «У грі чи поза грою? Природні ресурси і місцеві громади». Дзеркало тижня. Вип.  28 грудня 2018 р. – 11 січня 2019 р. URL : https://zn.ua/ECOLOGY/v-igre-ili-vne-igry-304299_.html.
 23. Putnam Robert D. (1993) Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton, New Jercey, USA : Princeton University Press. 247 p.