Повернутись до журналу2019 рiк №5

Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій

Читати публікаціюЧитати публікаціюЗавантажити публікацію
Автори публікації:
Сауляк Богдан
Стор.:
95-100
УДК:
39:334.712/.713(=161.2)
DOI:
https://doi.org/10.15407/nte2019.04.095
Бібліографічний опис:
Сауляк, Б. (2019) Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій. Народна творчість та етнологія, 4 (380), 95–100.

Автор

Сауляк Богдан   
кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій

 

Анотація

Креативні індустрії – це перелік видів економічної діяльності, які мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та / або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту. До креативних індустрій, згідно з класифікацією Конференції ООН з торгівлі та розвитку, належать 1) традиційна культура: декоративне-прикладне мистецтво, народні ремесла, фестивалі; 2) культурні пам’ятки: музеї, виставки, археологічні пам’ятки, бібліотеки; 3) аудіовізуальні медіа: телебачення, радіомовлення, кінематограф; 4) медіа: програмне забезпечення, відеоігри; 5) дизайн: мода, графічний дизайн, дизайн інтер’єру, промисловий дизайн; 6) креативні послуги: культурні і цифрові послуги, реклама; 7) образотворче і сценічне мистецтва.

У сучасному світі креативні індустрії стають рушіями економічного розвитку більшості країн. Такий потенціал має і Україна. Значний потенціал мають українські народні промисли та ремесла, де, за приблизними підрахунками, задіяно понад 120 тис. осіб. Законодавче визначення терміна «креативні індустрії» дозволяє виокремити ті види діяльності, що є виробниками творчих продуктів та послуг. Це дає змогу чітко ідентифікувати, яка діяльність потребує державної підтримки для забезпечення її органічного розвитку і підпадає під дію Програми ЄС «Креативна Європа» 2014–2020, до якої у 2016 році долучилася Україна.

Серед державних органів які підтримують розвиток креативних індустрій можна відзначити Міністерство культури України, яке розробляє цільову програму для підтримки й розвитку народних ремесел. Новостворений департамент креативних індустрій при цьому відомстві включає сектор народних ремесел і планує допомагати ремісникам-підприємцям, зокрема, продовжувати внесення змін до існуючого законодавства. Усвідомлення з боку держави того факту, що українські народні промисли й ремесла є важливою частиною креативних індустрій, може не тільки допомогти розвитку галузі, а й сприяти підвищенню представленості та впізнаваності української культури на міжнародній арені.

 

Ключові слова

народні промисли, ремесла, креативні індустрії.

 

Список використаних джерел

  1. Бардина Р. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. Москва : Высшая школа, 1990. 302 с.
  2. Дубровик-Рохова А. Вийти з кризи може допомогти... «хенд-мейд». Парламент зобов’язав Кабінет Міністрів протягом шести місяців затвердити перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. День. 2018. 20 черв. URL : https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/vyyty-z-kryzy-mozhe-dopomogty-hend-meyd.
  3. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо визначення поняття “креативні індустрії”». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19.
  4. Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ – ХХ століттях : Історико-етнографічне дослідження. Київ : Унісерв, 2004. 350 с.
  5. Народні художні промисли УРСР. Довідник / відпов. ред. Р. Захарчук-Чугай. Київ : Наукова думка, 1986. 143 с.
  6. Народные художественные промыслы РСФСР / [Смолицкий В. и др.] ; под ред. В. Смолицкого. Москва : Высшая школа, 1982. 236 с.
  7. Сліпченко К. Верховна Рада визначила поняття «креативні індустрії». URL : https://zaxid.net/vr_viznachila_ponyattya_kreativni_industriyi_n1459540.
  8. Трегуб Г. Гуня, гальба, гребінь. Тиждень. 2018. 28 жовт. URL : http://tyzhden.ua/Culture/221342.
© ІМФЕ