Folk Art and Ethnology
№2-3 (1997 year )

Content

150 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ФЕДОРА ВОВКА

ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО
p.: 4-7

З ІСТОРІЇ НАУКИ, КУЛЬТУРИ ТА ПОБУТУ

НАРОДОЗНАВЧІ ПРАЦІ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

МИТЕЦЬ І НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

p.: 80-84

НОТАТКИ І МАТЕРІАЛИ

p.: 97-101

НАРИСИ, ЕТЮДИ

КОСМИНА ТАМАРА, КРИВОЛАПОВ МИХАЙЛО, СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО, ЮР МАРИНА
p.: 111-114
РУТКОВСЬКА ОЛЬГА, ВАЛЬКОВА ВІКТОРІЯ
p.: 114-117

The texts are available under the terms of the Creative Commons
international license CC BY-NC-ND 4.0
© ІМФЕ