Back to the magazine2000 year №4

Михайло Грушевський про українську мову як важливий чинник етнонаціонального розвитку народу

The authors of the publication:
Ковалів Пантелеймон
p.:
43-51
© ІМФЕ