Back to the magazine2000 year №4

Внесок М. Т. Рильського у справу зближення української поезії з досягненнями мистецтва слова Західної Європи

The authors of the publication:
Лавриненко Юрій
p.:
90-94
© ІМФЕ